REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Sprawozdania miesięczne Rb-40 za styczeń–marzec 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r., kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2024 r. 
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - kwiecień
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za marzec 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIN-DO za I kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIU-DO za I kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Roczne rozliczenie podatku dochodowego przez przedsiębiorstwo w spadku za 2023 r. (PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS) oraz …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za marzec 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do US przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz zapłata daniny
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o kosztach poniesionych na robotyzację w 2023 r. (PIT-RB i PIT-RBS)
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o kosztach poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji PIT-DZ przez podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1 ustawy o pdof, który …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2023 r. przez podatników podatku …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie informacji o standaryzowanych schematach podatkowych transgranicznych
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2024 r. składane przez …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. (PIT -28, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-05-06
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2024-05-06
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2024-05-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2024-05-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2024-05-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za kwiecień 2024 r.
2024-05-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2024-05-07
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-05-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za kwiecień 2024 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2024-05-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za kwiecień 2024 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2024-05-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2024 r. …
2024-05-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2024-05-13
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2024 r. składane przez urzędy skarbowe
2024-05-13
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku …
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2024 r.
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPRza kwiecień 2024 r. składane …
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za styczeń–marzec 2024 r. składane przez Prezesa ZUS UWAGA! Sprawozdanie Rb-40 przekazuje się za okres …
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej przez ubezpieczonych rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za kwiecień 2024 r. składane przez dysponenta części 34 
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za kwiecień 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r.
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2024 r. 
2024-05-20
Dodaj do kalendarza

REKLAMA