Kategorie

Terminarz

20 lis 2018
18 lut 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za październik 2018 r. składane przez dysponentów części …
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2018 r. składane przez izby administracji …
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
2018-11-21
Dodaj do kalendarza
2018-11-23
Dodaj do kalendarza
2018-11-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za październik 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
2018-11-26
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2018-11-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2018-11-26
Dodaj do kalendarza