Kategorie

Terminarz

23 mar 2018
21 cze 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

2018-03-23
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT za luty 2018 r. (JPK_VAT)
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2018 r.
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty 2018 r.
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
2018-03-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2018 r. składane przez dysponenta części 87
2018-03-28
Dodaj do kalendarza