| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2017

29 Wrzesień 2017 - 272 dzień roku,

do końca pozostało 93 dni

Imieniny : Dariusza, Gabriela, Michała

Następnego dnia : Hieronima, Racheli, Soni

Następny miesiąc

Październik 2017

Ważne terminy

23 lipca 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. składane przez zarządy JST

25 lipca 2018 r.

 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2018 r. składane przez Prezesa KRUS

28 lipca 2018 r.

 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77

30 lipca 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2018 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2018 r. składane przez dysponentów części 77
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników jednostek którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno - prywatnego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez ZUS i zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2018 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Zmiany w prawie

29.09.2017

30.09.2017

01.10.2017