Biuro obsługi klienta: 22 761 30 99, 801 626 666

WellPower 2019

To pierwszy ogólnopolski konkurs dla firm,
które realizują projekty w zakresie wellbeingu.

Celem konkursu jest promowanie idei wellbeingu w organizacji oraz
wyłonienie najlepszych praktyk w tym obszarze.
Poszukujemy firm, które wdrażają projekty
i działania w obszarze wellbeingu.

Weź udział w konkursie
foto

Katarzyna Kulig-Moskwa

Przewodnicząca Kapituły

Wellbeing w dosłownym tłumaczeniu to stan komfortu, zdrowia, szczęścia, ale też poczucie satysfakcji. Można go rozpatrywać subiektywnie jako odczucia i myśli jednostki na temat sensu i istoty jej życia; to poczucie dobrostanu, oznaczające częste doświadczanie pozytywnych emocji oraz ogólną satysfakcję z życia. Pracodawca może myśleć: „To nie moja odpowiedzialność, to nie moje ryzyko”, ale czy na pewno? Środowisko pracy wpływa na stan psychiczny i fizyczny pracownika, może dawać mu poczucie sensu, przynależności, radości itp., czyli kształtować jego wellbeing lub odwrotnie - wpływać na jego brak. Zdrowy, szczęśliwy, wypoczęty
i sprawny fizycznie pracownik to inwestycja strategiczna, nie tylko samego pracownika, lecz także organizacji. Jest wiec elementem jej ryzyka biznesowego.
Coraz częściej obserwuje się dobre praktyki w tych zagadnieniach. Uważamy, że powinna istnieć przestrzeń do dzielenia się wellbeingiem i promowania organizacji, które wdrażają go w organizacji. Stworzyliśmy ten konkurs, by zaprosić właśnie takie firmy i pokazywać dobre praktyki.

Dlaczego warto?

1

Budujesz swój employer brending, jako pracodawca uznający dobrostan pracowników za kluczową wartość.

3

Wzmacniasz standardy
w budowaniu kultury
wellbeingu wśród
pracodawców w Polsce

2

Wzmacniasz
wizerunek i reputacje
wśród swoich
interesariuszy.

4

Możesz stać się
liderem wellbeingu
organizowanego
na rynku polskim.

5

Uzyskujesz dostęp
do wiedzy - dobrych praktyk
w zakresie wellbeingu
w organizacji.

Konkurs

Zapraszamy do udziału wszystkie firmy bez względu na jej wielkość.

Konkurs przewiduje 3 kategorie ze względu na liczbę pracowników.

1

Mała firma
(do 50 pracowników)

2

Średnia firma
(od 51 do 250 pracowników)

3

Duża firma
(powyżej 251 pracowników)

Nagrody

Na laureatów czekają ciekawe nagrody

1

Statuetka
WELLPOWER

2

Personel i Zarządzanie
(prenumerata na 12 miesięcy)

3

INFORLEX
Kadry Płace i HR

(dostęp na 6 miesięcy)

4

Publikacja
"Wellbeing w organizacji co?
jak? dlaczego?"

5

Znak WELLPOWER
(możliwość posługiwania się
znakiem)

Kapituła

Kapituła naszego konkursu to znane autorytety w zakresie wellbeingu.

Dzięki temu możemy zapewnić wszystkich uczestników, że proces oceny konkursu przebiegnie

w sposób rzetelny i profesjonalny. Poznajcie naszych Jurorów!

Formularz konkursowy

Określ w jakiej kategorii bierzesz udział

Opisz działania wellbeingowe

W opisie zwróć uwagę na: skąd wziął się pomysł na projekt/ działania wellbeingowe? Czy były przeprowadzane badania poprzedzające wprowadzenie projektu, jakiego rodzaju? Jaki jest cel działań/ projektu? Jakie działania, instrumenty były wykorzystane w trakcie projektu? Kto był zaangażowany w realizacje projektu, inicjowanie, promowanie, wdrażanie? Warto opisać jaki udział mieli liderzy – kadra zarządzająca, jakie były grupy docelowe projektu? Wpływ projektu na zamiany/Perspektywa rozwoju projekt wellbeingu.

Tytuł

Kontekst

Kontekst (misja, wizja, wartości firmy)

Potrzeba projektu wellbeingowego

Skąd wziął się pomysł na projekt czy były przeprowadzane badania poprzedzające wprowadzenie projektu, jakiego rodzaju? Opisz potrzeby pracowników i biznesu w kontekście wellbeingowym

Cel projektu

Krótko opisać jakie były cele biznesowe i inne

Opis działań

Grupy uczestniczące

Kto był zaangażowany w realizacje projektu, inicjowanie, promowanie, wdrażanie. Warto opisać jaki udział mieli liderzy – kadra zarządzająca.

Adresaci projektu

Wskazać grupy docelowe, adresatów do której kierowany był projekt

Bariery

Jakie bariery napotkano i jak sobie z nimi poradzono.

Wpływ projektu na zamiany w tym również Wskaźniki/mierniki, efektywności

Jakie wyznaczono wskaźniki efektywności jakie osiągnięto wyniki (statystyki) vs założenia.

Perspektywa rozwoju wellbeingu

Podaj dane kontaktowe.

Pola obowiązkowe

Organizator

Partnerzy