| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Ulgi i odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.

Obowiązuje:
od 2017-01-01 do 2017-12-31

Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.

ODLICZENIA OD PODATKU*

Lp.

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa

Uwagi

1.

Ulga na dzieci

Odliczeniu podlega 92,67 zł
za każdy miesiąc kalendarzowy,
w którym podatnik wykonywał
władzę rodzicielską,
pełnił funkcję opiekuna albo
sprawował opiekę nad małoletnim
dzieckiem.
Odliczenie przysługuje również
podatnikom utrzymującym
pełnoletnie dzieci,
o których mowa w art. 6 ust. 4
pkt 2 i 3 w związku z wykonywaniem
przez tych podatników
obowiązku alimentacyjnego
lub sprawowaniem
funkcji rodziny zastępczej.

Art. 27f ustawy

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy
roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał
władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna albo sprawował
opiekę.

Kwota odliczenia wynosi:

- 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł - na drugie dziecko,
- 166,67 zł - na trzecie dziecko,
- 225 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

Kwota maksymalnego odliczenia za 2017 r. wynosi:

- 1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,
- 1.112,04 zł - na drugie dziecko,
- 2.000,04 zł - na trzecie dziecko,
- 2.700 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

2.

Tzw. "ulga na powrót"

Odliczeniu podlega kwota
stanowiąca różnicę między
podatkiem obliczonym przy
zastosowaniu metody odliczenia
proporcjonalnego
a kwotą podatku obliczonego
za ten rok podatkowy
przy zastosowaniu do
dochodów wymienionych
w art. 27g ust. 1 ustawy metody
wyłączenia z progresją.

Art. 27g ustawy

Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym
poza terytorium Polski dochody:
1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13,
art. 14 ustawy, lub
2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich
i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów,
z wykonywanej poza terytorium Polski
działalności artystycznej, literackiej, naukowej,
oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów
(przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania
z tych praw lub rozporządzania nimi - które
rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9
albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia
proporcjonalnego.

3.

W ramach tzw. praw nabytych - wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) - limit roczny

Art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 14 ustawy ryczałtowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. oraz art. 4 ust. 3 nowelizacji ustaw z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)

Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

4.

W ramach tzw. praw nabytych - wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej

W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie

Art. 27e ustawy (art. 14b ustawy ryczałtowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

Dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Uwaga:

Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

*Limity odliczeń opracowane na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i  Finansów

**Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »