Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 21/2017wtorek, 23 maja 2017 r.

Propozycja pensji minimalnej w 2018 r.

 
Resort pracy skierował na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia. Podniosłaby się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Propozycja to w zaokrągleniu 13 zł 70 gr brutto za godzinę.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Plany MEN w związku z reformą oświaty

 
Minister edukacji narodowej wystosowała list do rodziców i opiekunów uczniów. Wskazała w nim dalsze kierunki reformy oraz działania, jakie w kolejnych latach będzie prowadziło w tym zakresie ministerstwo.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowelizacja „ustawy żłobkowej”

 
Resort pracy zaproponował nowelizację tzw. ustawy żłobkowej. Według pomysłodawców dzięki nowym przepisom przybędzie nowych placówek opieki i miejsc w tych już istniejących. W projekcie dużą wagę przywiązano do kwestii bezpieczeństwa i poprawy warunków przebywania maluchów w żłobkach. Mają m.in. zostać ustalone standardy dotyczące jakości żywienia w placówkach, a także wprowadzenie wobec opiekunów wymogu odbycia co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Sposób obliczania poziomu recyklingu odpadów

 
Resort środowiska opublikował komunikat wyjaśniający sposób obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zgodnie z wyjaśnieniami, w zakresie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy zebranych w punktach skupu surowców wtórnych lub w przypadku różnego rodzaju akcji zbiórki odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach, gmina może wystąpić z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej masy i sposobu zagospodarowania tych odpadów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Kryterium ceny nie jest już najważniejsze w przetargach publicznych

 
W Ministerstwie Rozwoju przedstawiono rezultaty badania kryteriów pozacenowych w przetargach publicznych. Kryterium ceny nie jest już najważniejsze w przetargach publicznych, urzędy centralne i samorządy biorą dziś pod uwagę także inne aspekty niż cena usługi - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, komentując wyniki badań, wiceminister rozwoju. Badanie przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2016 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione. Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj