Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 32/2017wtorek, 8 sierpnia 2017 r.

Prawo wodne z podpisem prezydenta

 
Prezydent podpisał Prawo wodne. Nowe przepisy wprowadzają opłaty za pobór wody m.in. przez energetykę, przedsiębiorców czy rolników. Taryfy za dostarczanie wody mieszkańcom mają pozostać bez zmian do końca 2019 r. Nowe przepisy pozwolą spełnić Polsce ostatni z tzw. warunków ex ante, czyli warunek wstępny pozwalający odblokować 3,5 mld euro z funduszy unijnych na inwestycje związane w gospodarką wodną, w tym przeciwpowodziową.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Koniec z rozliczaniem wydatków strukturalnych

 
Wszystko wskazuje na to, że jednostki będą miały o jeden żmudny i niewdzięczny obowiązek mniej. Rok 2017 będzie ostatnim, w którym jednostki musiały sporządzać sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych. Nie będzie też obowiązku stosowania dodatkowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zdrowa żywność w szkołach od 1 września 2017 r.

 
W roku szkolnym 2017/2018 zostanie po raz pierwszy uruchomiony nowy program dla szkół, łączący dotychczas realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mechanizmy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Program ten zyskał w publicznej przestrzeni miano „Szkoły z witaminą”. Głównym celem zreformowanego programu jest efektywne promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zdrowego stylu życia i odżywiania się poprzez dystrybucję owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkół oraz realizowanie towarzyszących działań edukacyjnych oraz promocyjnych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmienione zasady udzielania dotacji na drogi lokalne

 
Łatwiej o rządowe dotacje na drogi będzie samorządom z dochodami poniżej średniej oraz o najwyższym poziomie wypadkowości – taką zmianę wprowadza nowela rozporządzenia ws. dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte kryteria będą obowiązywały już podczas najbliższego naboru wniosków na rok 2018 r., czyli od 1 do 15 września.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

 
Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, oprócz doprecyzowania i uściślenia przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprowadza kilka istotnych zmian merytorycznych. Nowela wejdzie w życie w zasadniczej swej części 1 września 2017 r. Wprowadzane modyfikacje w znacznej części mają na celu doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz takich, w stosunku do których w obrocie istnieją wątpliwości dotyczące ich stosowania.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Psy i koty do czipowania

 
Ministerstwo rolnictwa przygotowuje nowe przepisy dotyczące rejestracji psów i kotów. Projektowana ustawa zakłada obowiązkowe czipowanie psów i dobrowolne kotów. Chodzi o możliwość identyfikacji zwierzęcia - poinformowało biuro prasowe resortu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Gminy mogą różnicować wysokość opłaty targowej

 
Rady gmin mają swobodę w kształtowaniu polityki podatkowej na swoim terenie – potwierdził NSA, oddalając skargę kasacyjną właściciela i zarządcy placu targowego (wyrok NSA z 27 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1235/17). Jedynym ograniczeniem dla różnicowania przez rady gmin stawek opłaty lokalnej jest ich górna granica, wyznaczana co roku przez ministra finansów. Nie ma więc przeszkód do różnicowania stawek opłaty w zależności od miejsca położenia targowiska. – Artykuły 15 i 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dają radom gmin swobodę w kształtowaniu polityki podatkowej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Książka Nowe Prawo wodne

 
Pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Publikacja została wzbogacona indeksem haseł oraz kluczem powiązań dotychczasowych i nowych przepisów. Oczekiwana pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Książka nie tylko pozwala zapoznać się z nowym Prawem wodnym, lecz także znacznie ułatwia zorientowanie się w zmianach, jakie wprowadza ta ustawa.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione. Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj