Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 14/2017wtorek, 28 marca 2017 r.

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

 
Trybunał Konstytucyjny (TK) 9 marca 2017 r. rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie dotyczące waloryzacji odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Chodziło o to czy art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z konstytucją.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Legionowo nie chce do Warszawy

 
W referendum aż 17 793 mieszkańców, czyli 94,27% mieszkańców Legionowa powiedziało, że nie chce być częścią metropolii warszawskiej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Głos samorządowców z ZMP

 
Finansowanie oświaty, zawieszenie udziału w Komisji Wspólnej, uwagi do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i debata o zagrożeniach dla samorządności w Polsce to główne tematy Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które odbyło się w Serocku 21-22 marca.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nie będzie zwrotu dotacji na lotnisko

 
Komisja Europejska w czerwcu 2015 roku wydała decyzję o zmniejszeniu poziomu wydatków na budowę portu lotniczego w Lublinie. Chodziło o tzw. koszty kwalifikowane projektu, czyli takie, które można dofinansować z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.Według pierwszych wyliczeń lotnisku groziło odebranie 40 mln zł unijnego dofinansowania.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zwrócenie gminom utraconych dochodów

 
Gminy mogą już ubiegać się o utracone dochody na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Dotacje na drogi w Polsce Wschodniej

 
Miasta wojewódzkie oraz związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej mogą ubiegać się o środki na budowę i przebudowę dróg. Nowe lub zmodernizowane trasy mają powstać w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Rzeszowie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Majowy Kongres Sekretarzy

 
Integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych to główne założenia tegorocznego Krajowego Kongresu Sekretarzy. Tym razem spotkanie zaplanowano na 29–30 maja 2017 r. w Krakowie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Jak opodatkować elektrownie wiatrowe

 
Nowe przepisy o elektrowniach wiatrowych ponownie rozbudziły dyskusję o zasadach opodatkowania takich budowli. Spór mógłby ostatecznie wyjaśnić ustawodawca, albo Minister Finansów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Czy uchwała zmieniająca budżet JST wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

 
Nadal można spotkać się ze stanowiskiem, że ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega jedynie uchwała budżetowa, natomiast jej zmiany już nie. Jaka jest właściwa procedura postępowania w takiej sytuacji?
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione. Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj