Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 49/2017wtorek, 12 grudnia 2017 r.

Obywatelskie wysłuchanie w sprawie zmian w prawie wyborczym

 
9 grudnia br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne w sprawie poselskiego (PiS) projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001).
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Właściciel usuwa śnieg, a gmina to nadzoruje

 
Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ograniczenie kadencji wójta tylko na przyszłość

 
Sejmowa komisja nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała w czwartek wieczorem projekt zmian w Kodeksie wyborczym autorstwa PiS, który zakłada m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wygaszenie kadencji PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Senat proponuje nielimitowane składki na ZUS od 2019 r.

 
Wydłużenie o rok, czyli do 1 stycznia 2019 r. vacatio legis ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zaproponował 7 grudnia Senat. Przypomnijmy, że chodzi o przepisy znoszące górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Projekt o jawności życia publicznego pełen błędów legislacyjnych

 
Związek Miast Polskich opowiada się za przejrzystością działania administracji publicznej, jednak nie może się to wiązać z destabilizacją jej funkcjonowania, łamaniem konstytucyjnie gwarantowanych praw oraz znaczącym wzrostem wydatków publicznych. Dlatego negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego postulując o dokonanie w tym projekcie daleko idących zmian.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Gmina może zaskarżyć wyrok eksmisyjny

 
Gmina, która została zawiadomiona o sprawie o opróżnienie lokalu na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jest uprawniona do złożenia apelacji od wyroku nakazującego opróżnienie lokalu, w którym ustalono uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego, także w zakresie nakazu opróżnienia lokalu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione. Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj