Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 25/2017wtorek, 20 czerwca 2017 r.

Elektroniczna wymiana korespondencji między urzędami

 
W sprawach, które rozpoczęły się po 1 czerwca 2017 r. doręczenie pism w ramach postępowania administracyjnego podmiotom publicznym (np. gminom, powiatom, inspekcjom itp.) - jeżeli są one stroną lub uczestnikami postępowań administracyjnych - rodzi po stronie organu prowadzącego postępowanie administracyjne obowiązek udzielania odpowiedzi wyłącznie w postaci elektronicznej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nie wszystko jest informacją publiczną

 
Protokoły z posiedzeń kolegium prezydenckiego, a więc ze spotkań włodarza miasta z wiceprezydentami, sekretarzem i innymi urzędnikami wyższych szczebli, podczas których dyskutuje się o wszelkich sprawach istotnych dla miasta, nie podlegają upublicznieniu. Tak uznał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 13 marca 2017 r., sygn. akt I OSK 1416/15).
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowy program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół

 
W wyniku reformy unijnych programów Wspólnej Polityki Rolnej, wspierających dystrybucję mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw wśród dzieci i młodzieży – od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowe programy dla szkół: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” zastąpi jeden wspólny program – program dla szkół. Ponadto, od 1 września 2017 r. agencją płatniczą, realizującą zadania Unii Europejskiej w Polsce, będzie jedynie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nie zawsze da się odzyskać nienależnie potrącony VAT

 
Nie można zarzucać gminie, że się bezpodstawnie wzbogaciła, gdy na skutek dominującej, fiskalnej wykładni pobrała od kupującego i wpłaciła do urzędu skarbowego podatek od sprzedaży nieruchomości – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 2017 r., sygn. akt V CSK 563/16.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowa kwota wolna od potrąceń z zasiłków od 1 lipca

 
Od 1 lipca 2017 r. zmianie ulegnie kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Dotychczas przed zajęciem z tego tytułu była chroniona kwota w wysokości 50% najniższej emerytury. Po zmianie ulega ona podwyższeniu do 75% najniższej emerytury.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione. Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj