Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 148/2021 czwartek, 27 maja 2021 r.

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządowca!

 
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego redakcja Gazety Samorządu i Administracji składa Państwu najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę dla dobra lokalnych społeczności. Życzymy przede wszystkim wytrwałości w trudnych czasach pandemii. Dziękujemy za wszystkie kreatywne pomysły, za szybką pomoc, za troskę i zaangażowanie. Życzymy zdrowia i spokoju. Niech ten rok i kolejne obfitują w liczne sukcesy, doceniane przez mieszkańców gmin, powiatów i województw.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Co dla samorządów w Polskim Ładzie

 
Największe emocje wzbudza kwestia utraty części samorządowych dochodów z PIT na skutek wprowadzenia wyższej kwoty wolnej czy przesunięcia wysokości pierwszego progu podatkowego i jednoczesne deklaracje zastąpienia ich centralną subwencją, która w teorii ma kwotowo zrekompensować utracone wpływy z podatku dochodowego. Polski Ład zawiera także szereg propozycji, którymi bezpośrednio lub pośrednio będzie zainteresowany samorząd.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ruszają konsultacje dotyczące gospodarki i podatków w Polskim Ładzie

 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczyna szerokie konsultacje społeczne Polskiego Ładu z przedsiębiorcami.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Polski Ład z pakietem ulg na innowacje

 
System podatkowy w Polsce będzie wspierał każdego przedsiębiorcę, który chce inwestować w innowacje. Od 2022 r. w Polsce będzie działać kompleksowy system ulg podatkowych – działających równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego. To ulgi B+R, IP Box, na prototyp, na robotyzację przemysłową i na wsparcie innowacyjnych pracowników.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Raport o stanie gminy i debata nad raportem w czasie pandemii

 
Jakie terminy obowiązują w tym roku w odniesieniu do przedłożenia przez wójta raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz w odniesieniu do jego rozpatrzenia przez radę gminy? Czy w czasie epidemii koronawirusa koniecznie trzeba przeprowadzić debatę nad raportem o stanie gminy za 2020 rok z udziałem mieszkańców na sesji absolutoryjnej w 2021 roku, a jeśli tak, to w jakiej formie, czy w tym zakresie są jakieś obostrzenia? Zachęcamy do przeczytania poniższej publikacji Gazety Samorządu i Administracji, w której znajdują się odpowiedzi na wszystkie pytania.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Doręczenia elektroniczne w postępowaniu podatkowym - po zmianach

 
Z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie (w zasadniczym kształcie) ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Jej podstawowym zadaniem jest określenie zasad wymiany korespondencji w relacji między podmiotami publicznymi oraz w relacji między podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ważne zmiany dla rodzin

 
„Dobry start” wkrótce online, zmiany w funduszu alimentacyjnym – na ostatnim posiedzeniu Sejm zajmował się tematami ważnymi dla rodzin.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym od 1 czerwca

 
1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

 
W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

 
Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że 22 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, która wprowadza obowiązek zamontowania do 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu. Celem ustawy jest oszczędność energii finalnej na poziomie nie mniejszym niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe) do 2030 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od nowego roku koniec dotacji do pieców węglowych w "Czystym powietrzu"

 
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup pieca węglowego w programie "Czyste powietrze" - podał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Dodał, że zwiększone zostaną progi dochodowe w programie, by więcej osób mogło skorzystać z wyższego dofinansowania do termomodernizacji.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Sekretarz gminy odpowiada za bezprawną wypłatę wójtowi ekwiwalentu za urlop

 
W związku z wygaśnięciem mandatu wójtowi wypłacono blisko 32 tys. zł ekwiwalentu za zaległe urlopy, czym naruszono Kodeks pracy – oceniła RIO we Wrocławiu. Według Izby, odpowiedzialność w omawianym przypadku spoczywa na sekretarzu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Wójt nie powinien korzystać z samochodu służbowego poza gminą bez wystawionej delegacji

 
Wójt nie powinien korzystać z samochodu służbowego na wyjazdy odbywane poza miejscowość, w której znajduje się siedziba urzędu gminy, bez wystawionej delegacji – wynika ze stanowiska RIO w Warszawie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Konsultacje społeczne w sprawie sołectwa są obowiązkowe

 
Okolicznościowe zebranie wiejskie nie stwarza mieszkańcom realnych możliwości formułowania uwag ani propozycji do uchwały i nie może być postawione na równi z wymogiem konsultacji społecznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

 
Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Radny nie może wybierać dyrektora szkoły

 
Wójt gminy nie jest uprawniony do umieszczenia członka rady gminy w składzie komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Samorządy nie będą mogły uzupełniać strat szpitali

 
Uznaliśmy, że nie ma konieczności zmiany ustawy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Akceptujemy, że w myśl wyroku samorządy nie będą mogły uzupełniać strat szpitali - poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.

Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.

Kontakt: gs@infor.pl. Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj