Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 207/2023 czwartek, 23 listopada 2023 r.

Jak klasyfikować zakup cyfrowej prenumeraty prasy

 
W jakim paragrafie ująć cyfrową prenumeratę prasy? Czy właściwy będzie paragraf 421 czy 430?
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zastrzeżenie numeru PESEL ochroni przed kradzieżą tożsamości

 
17 listopada rozpoczęto proces, którego celem jest pełne wdrożenie zabezpieczenia naszych danych przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości. „(…) instytucje finansowe, notariusze i sądy będą mogły rozpocząć proces integracji z systemem i czas na wdrożenie nowego rozwiązania mają do 1 czerwca 2024 r. Wtedy to ustawa będzie obowiązywała w pełni, tzn. obywatele, którzy będą mieli zastrzeżony PESEL, a padną ofiarą oszustów i na skradzione im dane np. ktoś wyłudzi kredyt, nie będą musieli takiego kredytu spłacać” – wyjaśniał minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od 2024 r.

 
Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wypłacane rodzicom lub opiekunom dzieci niepełnosprawnych zostanie podwyższone o 530 zł do kwoty 2988 zł. Do 31 grudnia 2023 r. świadczenie to przysługuje w wysokości 2458 zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ministerstwo zaskakuje projektem ustawy o dodatkach dla pracowników pomocowych

 
Od 500 zł do 1000 zł mają wynieść dodatki do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej. Tak przewiduje projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), ale nie wiadomo, co się z nim stanie po zmianie rządu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Dotacje dla zakładów budżetowych na wywóz ścieków dozwolone pod pewnymi warunkami

 
Gmina może udzielić dotacji dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Muszą być jednak spełnione pewne warunki – wynika z opinii RIO Gdańsk.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej przez CUW

 
Urząd gminy jest jednostką obsługującą (CUW) dla szkół. W referacie finansowym księgi rachunkowe szkół prowadzą wyznaczeni pracownicy (3 pracowników - każdy ma przydzielone po 3 szkoły). Pracownicy ci sporządzają też sprawozdania finansowe szkół. Kto powinien je podpisać - pracownik sporządzający czy skarbnik gminy będący jednocześnie głównym księgowym urzędu gminy?
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Czy CUW musi sporządzać łączne sprawozdanie finansowe jednostek obsługiwanych

 
Czy kierownik CUW - gminnego zespołu obsługi administracyjnej szkół (GZOASz) - musi sporządzić i przekazać zarządowi JST łączne sprawozdanie finansowe zespołu oraz obsługiwanych szkół i przedszkoli?
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Rodzinne ogrody działkowe nie są zagrożone przez reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego

 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że zarówno dotychczasowy system prawny, jak i wprowadzony ostatnią nowelizacją planowania przestrzennego, pozwala gminom rozstrzygać w planach miejscowych o lokalizacji ogrodów działkowych. Uchwalenie planów ogólnych spowoduje, że rada gminy może dokonać tego rozstrzygnięcia na wcześniejszym etapie, a możliwość przewidywania lokalizacji ogrodów działkowych już na tym etapie ma na celu zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Proces wyboru lokalizacji powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych został przedłużony

 
Proces wyboru lokalizacji nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych, który miał wygasnąć 15 listopada br. został przedłużony - poinformował resort klimatu i środowiska. Przypomniano, że gminy nim zainteresowane mogą zyskać do 10,5 mln zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Jak przeprowadzić inwentaryzację gruntów, jeśli gmina nie prowadzi ewidencji zasobu gruntów

 
Szkoła ma obowiązek porównania w ramach inwentaryzacji gruntów z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości. Ale w gminie nie ma takiej ewidencji. Co powinna w takim razie zrobić szkoła?
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Rada gminy może podjąć uchwałę ws. dotacji zabytkowej na 2024 r. jeszcze w 2023 r.

 
Gmina może jeszcze w tym roku podjąć uchwałę w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji na zabytki – wynika z opinii RIO w Bydgoszczy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo

Administratorem Państwa danych osobowych jest: INFOR PL SA z siedzibą pod adresem: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się, pisząc na adres Administratora jak wyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl
Wysyłka newslettera jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: bok@infor.pl.
Reklama: reklama@infor.pl

Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij tutaj

Materiały chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów wyłącznie za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.