Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 146/2021 piątek, 23 kwietnia 2021 r.

Surowe konsekwencje za niezłożenie oświadczenia majątkowego o czasie

 
Niezłożenie oświadczenia majątkowego o czasie pociąga za sobą surowe konsekwencje. Przypominamy, kiedy mijają newralgiczne terminy i co grozi za spóźnianie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zastępcę burmistrza można upoważnić do zmian w planie dochodów i wydatków

 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić swojego zastępcę w zakresie dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu JST – uważa RIO w Opolu powołując się na bogate i rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych w tej sprawie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Pracodawcy i pracownicy sceptyczni wobec pomysłu ujawniania wysokości wynagrodzeń

 
Jawność wynagrodzeń nie rozwiąże problemu luki płacowej, a polski rynek pracy nie jest gotowy na wprowadzenie tej zmiany proponowanej przez Komisję Europejską. Więcej zwolenników wprowadzenia jawności wynagrodzeń jest wśród pracowników, ale oni także dostrzegają wady takiego rozwiązania. 56 proc. zatrudnionych podkreśla, że może to spowodować nowe konflikty w firmach.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyska 2 189 inwestycji

 
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o wynikach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, listy zadań do dofinansowania ze środków RFRD na 2021 r. zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Prezydent podpisał ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi rolnej

 
Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Rozporządzenie ws. obliczania poziomów recyklingu

 
Na stronie RCL opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia w sprawie obliczania poziomów recyklingu. Projekt był już opiniowany, ale został skierowany do ponownych uzgodnień.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nabór wniosków o wsparcie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich

 
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o ogłoszeniu naboru wniosków o wsparcie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, inwestycje te będą finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każda jednostka samorządu terytorialnego, która zarządza infrastrukturą wojewódzką będzie mogła złożyć trzy wnioski.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowy druk wywiadu środowiskowego

 
Pierwsza część wypełnianego przez pracownika socjalnego kwestionariusza została podzielona na segmenty obowiązkowe oraz fakultatywne. O tym, które z nich trzeba uzupełnić, będzie decydował on samodzielnie, w zależności od okoliczności danej sprawy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Gabaryty autobusów ważne przy podejmowaniu uchwał w sprawie opłat

 
Kolejne gminy tracą pieniądze, które mogłyby pobierać od przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach. Naczelny Sąd Administracyjny hurtowo oddala ich skargi kasacyjne.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

 
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Wskazano, że jego głównym celem jest wykorzystanie potencjału krajowej lądowej energetyki wiatrowej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), zgodnie z celami wyznaczanymi przez Politykę Energetyczną Państwa do 2040 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Marszałkowie zbiorą pieniądze za plastik

 
Do urzędów marszałkowskich będą wpływać opłaty przedsiębiorców za wprowadzanie do obrotu jednorazowych kubków na napoje i pojemników na posiłki wykonanych z tworzyw sztucznych. 1 proc. pieniędzy pozostanie do dyspozycji urzędu na pokrycie kosztów egzekucji opłat oraz na obsługę administracyjną. Pozostałą sumę marszałek województwa będzie przekazywał na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Urzędy będą prowadzić odrębne rachunki na opłaty.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

400 zł dodatku za pracę socjalną w terenie

 
Pracownicy socjalni będą mogli skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego po trzech, a nie pięciu latach zatrudnienia. Z 250 zł do 400 zł wzrośnie dodatek do pensji dla tych osób, które pracują w środowisku. Kolejne zmiany, które mają poprawić warunki zatrudnienia pracowników socjalnych, zakładają wprowadzenie ścieżki awansu zawodowego powiązanego z podwyżką wynagrodzenia oraz prawo do udziału w szkoleniu podnoszącym poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania obowiązków zawodowych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.
Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj