Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 181/2022 czwartek, 29 września 2022 r.

618,24 zł/MWh – taka ma być maksymalna stawka energii dla JST

 
618,24 zł/MWh – taka ma być maksymalna stawka energii dla jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce, by rząd zajął się projektem już na najbliższym posiedzeniu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Wniosek IGWP o włączenie przedsiębiorstw wod.-kan. do grupy podmiotów wrażliwych

 
W związku ze wzrostem cen za energię elektryczną Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystąpiła do premiera z wnioskiem o włączenie przedsiębiorstw wod.-kan. do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną, w myśl projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Jak należy rozumieć minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe

 
Pod pojęciem "minimalny poziom usług" świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe należy rozumieć zarówno ilość dostarczanej wody, jej ciśnienie, ciągłość dostaw, a także jej jakość – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody kujawsko-pomorskiego.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w zwoływaniu posiedzeń rad nadzorczych

 
13 października 2022 r. zacznie obowiązywać nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych, która znacząco wzmacnia pozycję rad nadzorczych w spółkach kapitałowych i rozszerza możliwości ich działania.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Pracownikom urzędu nie można przyznać dodatków specjalnych bez określenia, na czym polega zwiększenie obowiązków

 
Pracownikom urzędu gminy przyznawano dodatki specjalne bez określenia, na czym miało polegać zwiększenie obowiązków służbowych. RIO w Warszawie uznała to za nieprawidłowość i zawnioskowała o przestrzeganie przepisów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Urzędnik nie płaci podatku dochodowego od świadczenia otrzymanego na kształcenie, ale tylko wtedy, gdy za studia zapłacił jego bezpośredni pracodawca

 
WSA w Gliwicach podtrzymał indywidualną interpretację podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, według której urzędnicy muszą zapłacić podatek dochodowy w przypadku studiów opłaconych przez związek samorządów. Świadczenie przyznane pracownikowi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie podlega opodatkowaniu tylko, jeśli finansuje je bezpośrednio pracodawca.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Gminy mogą finansować zakup mundurów wyjściowych strażaków OSP

 
MSWiA odpowiadając na pytanie urzędu gminy Grodziczno poinformowało, że mundury wyjściowe są integralną częścią umundurowania strażaków OSP, analogicznie do umundurowania innych służb, w tym strażaków PSP. Oznacza to, że gminy mogą finansować ich zakup w oparciu o przepisy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Gmina nie może sfinansować budowy podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele

 
Gmina nie może partycypować w kosztach działalności parafii znajdujących się na jej terenie – wynika z wyjaśnień RIO w Lublinie. Nie może np. sfinansować wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele. Może natomiast finansować ze swojego budżetu remonty zabytkowych cmentarzy wyznaniowych, w tym kapliczek znajdujących się na tych cmentarzach, wpisanych do rejestru zabytków.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Wynagrodzenie dyrektora wydziału wraz z dodatkami i nagrodami jest informacją publiczną

 
Informacja dotycząca miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, dodatku za staż pracy dyrektora wydziału starostwa powiatowego mają charakter informacji publicznej – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjny. Według sądu, to samo dotyczy nagród i skanów pisemnego uzasadnienia przyznania gratyfikacji.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zlecając usługi księgowe na zewnątrz, jednostka samorządowa musi sprawdzić zleceniobiorcę pod kątem spełniania wymogów RODO

 
Administrator, powierzając przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, powinien sprawdzić, czy gwarantuje on spełnienie wymogów RODO. Dopiero po zbadaniu jego kompetencji w tym zakresie, administrator może przystąpić do zawarcia umowy – podkreślił Urząd Ochrony Danych Osobowych w decyzji o karze administracyjnej dla ośrodka kultury.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.

Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.

Kontakt: gs@infor.pl. Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj