Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 3/2018wtorek, 20 lutego 2018 r.

Weryfikacja przesłanek ustawowych do otrzymania dofinansowania - obowiązkiem PFRON

 
PFRON zgromadzone środki publiczne może wypłacić wnioskodawcom korzystającym z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w sytuacji spełniania wszystkich ustawowych przesłanek do otrzymania pomocy w tej formie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Autorskie koszty uzyskania przychodów dla większej grupy twórców

 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. w zakresie autorskich kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z nowymi założeniami ulga podatkowa dla twórców (możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów) będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ustawa skracająca czas przechowywania akt pracowniczych podpisana przez prezydenta

 
Prezydent Andrzej Duda podpisał 5 lutego 2018 r. ustawę przewidującą m.in. skrócenie z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej oraz możliwość prowadzenia jej w formie elektronicznej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Dyrektor nie może odmówić nauczycielowi skierowania do lekarza medycyny pracy

 
Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi ubiegającemu się o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia wystawienia skierowania do lekarza medycyny pracy. We wniosku do dyrektora o skierowanie na badania nauczyciel nie musi podać uzasadnienia. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Najpóźniej do 28 lutego 2018 r. należy przekazać zatrudnionym emerytom i rencistom zaświadczenie o wysokości przychodu wypłaconego w 2017 r.

 
Płatnicy składek są zobowiązani wystawić do 28 lutego 2018 r. zatrudnionym emerytom i rencistom zaświadczenie o wysokości przychodu wypłaconego w 2017 r. Tylko w niektórych sytuacjach są zwolnieni z tego obowiązku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

28 lutego 2018 r. mija ostateczny termin na przekazanie zatrudnionym rocznej informacji ZUS IMIR

 
Płatnicy składek – m.in. pracodawcy, zleceniodawcy – mają obowiązek do 28 lutego 2018 r. przekazać swoim zatrudnionym roczną informację o rozliczonych za nich składkach i wypłaconych świadczeniach. Błędne dane przekazane w informacji mogą skutkować wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez ZUS, w wyniku którego zostaną ustalone prawidłowe wartości składek.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

O ile wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2018 r.

 
Emeryci i renciści otrzymają w marcu 2018 r. około 3% podwyżkę swoich świadczeń – średnio 67 zł. Najniższa emerytura zostanie podwyższona o 29,98 zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Kontakt: anna.seroczynska@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione. Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj