Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki! Dołącz do nas facebook
NEWSLETTER INFOR IFK
wtorek, 16 lipca 2024 r.
 
Porada dnia

Lekarz, po odbyciu stażu, może korzystać z preferencji składkowych dla przedsiębiorców

zdjęcie
Po odbyciu stażu podyplomowego zdecydowałem się prowadzić indywidualną praktykę lekarską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy wykonując działalność w szpitalu, w którym wcześniej byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stażysta, będę mógł przez 6 miesięcy korzystać z tzw. ulgi na start, a potem przez kolejne 24 miesiące z prawa do obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?
Czytaj dalej
 
Baner
 
Nowości na INFORFK
zdjęcie Biuletyn VAT Nr 7-8

Czasopismo

W najnowszym wydaniu między innymi:

  • VAT od darowizn i innych nieodpłatnych dostaw towarów
  • Jak rozliczać VAT od sprzedaży posiłków na wynos
  • Usługi związane z zakwaterowaniem – problemy z ustaleniem prawidłowej stawki VAT

Zobacz

 
Polecany produkt
zdjęcie

Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE NA ŻYWO Data: 29 lipca 2024, godz. 14:30- 15:30. Podczas godzinnego spotkania eksperci omówią najważniejsze obowiązki związane z ochroną sygnalistów oraz odpowiedzą na pytania zadane na czacie przez uczestników.


Zamów


 
Baner
 
Polecane porady
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej gdy wykazano ją w zeznaniu złożonym przed terminem a następnie sprzedano nieruchomość - odpowiedź MF na pytanie dziennikarzy
MF potwierdziło, że podatnik, który wykaże ulgę termomodernizacyjną w zeznaniu rocznym złożonym przed terminem a następnie przed 15 lutego sprzeda nieruchomość, której ulga dotyczy zachowuje do niej prawo.
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy świadczenia z zfśs dla przejętych pracowników podlegają oskładkowaniu
Nasza firma przejęła od poprzedniego pracodawcy część zatrudnionych pracowników w trybie art. 231Kodeksu pracy oraz środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie jesteśmy zobowiązani do tworzenia zfśs. Ze środków funduszu będą finansowane świadczenia wyłącznie na rzecz przejętych pracowników, zgodnie z regulaminem zfśs (który został przejęty od dotychczasowego pracodawcy), z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Czy w tym przypadku świadczenia te będą zwolnione z oskładkowania?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Wnioski o zwrot akcyzy od zakupu paliwa należy złożyć do 2 września 2024 r.
Od 1 sierpnia do 2 września 2024 r. producenci rolni mają czas na składanie wniosków o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r. Wnioski powinni kierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. W 2024 r. stawka wynosi 1,46 zł na litr oleju napędowego.
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy spółdzielnia może wystawiać faktury na rzecz osób trzecich wynajmujących lokale
Spółdzielnia nie ma prawa wystawiać faktur dokumentujących obciążenie z tytułu opłat eksploatacyjnych na rzecz osób trzecich - najemców lokali użytkowych od ich właścicieli. Spółdzielnię nie łączy żaden stosunek prawno-gospodarczy z najemcą lokalu użytkowego oraz mieszkalnego, dlatego nie można uznać, że dokonuje ona dostawy albo świadczy usługę na rzecz tych osób. Tym samym brak jest czynności, którą Spółdzielnia mogłaby udokumentować fakturą wystawioną na rzecz najemców lokali. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 25 maja 2024 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.149.2024.1.MS).
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy na fakturze korygującej musi być data dostawy usługi?
Podatnik musi wystawić fakturę korygującą do faktury, która dokumentuje świadczone przez niego usługi. Czy w przypadku takiej faktury korygującej konieczne jest podanie w niej daty świadczonej usługi?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy świadczenie usług najmu miejsc parkingowych korzysta ze zwolnienia z VAT?
Podatnik chce wynajmować miejsca parkingowe położone na należącej do niego nieruchomości. Czy takie usługi mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Jaki wpływ na ulgę na złe długi ma spłata przez dłużnika zobowiązania?
Podatnik korzystał z ulgi na złe długi. Po jakimś czasie dłużnik spłacił całe swoje zobowiązanie. Co należy zrobić w tej sytuacji?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Pracodawcy będą musieli wdrożyć nowe procedury związane z ochroną sygnalistów
Sejm 14 czerwca 2024 r. ostatecznie uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. W związku z tym pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą musieli wprowadzić procedury umożliwiające sygnalistom zgłaszanie naruszeń prawa.
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Jaką stawkę VAT zastosować do wynajmu mieszkania z miejscem postojowym
Kupiłem mieszkanie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Obecnie planuję mieszkanie wynająć wraz z miejscem parkingowym. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w sytuacji wynajmu mieszkania wraz z miejscem parkingowym? Czy ma znaczenie, czy wynajem będzie w ramach jednej umowy, czy będą dwie odrębne umowy?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy podarowanie pracownikowi laptopa i telefonu komórkowego generuje dla niego przychód
Z końcem lipca 2024 r. jeden z naszych wieloletnich pracowników przechodzi na emeryturę i w związku z tym rozwiązaniu ulegnie jego umowa o pracę. Z tego powodu zarząd zdecydował o przekazaniu mu nieodpłatnie służbowego laptopa i telefonu komórkowego. Czy tego typu świadczenie należy traktować jako przychód ze stosunku pracy i naliczyć od jego wartości zaliczkę podatkową i składki ZUS?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Jak zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie karty pobytu od 1 lipca 2024 r.
Jak można zatrudnić obywatela Ukrainy, który jest w Polsce na podstawie karty pobytu? Czy nadal tylko zgłaszamy zawarcie umowy o pracę do PUP? Czy takie zatrudnienie podlega innym procedurom?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Kiedy uczestnik PPK ma prawo do obniżonej wpłaty podstawowej
Od 1 czerwca 2024 r. zatrudniliśmy pracownicę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem w wysokości 4300 zł. W naszej firmie pracownicy i zleceniobiorcy mogą przystąpić do PPK. Dlatego poinformowaliśmy pracownicę o możliwości skorzystania z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK. Pracownica zaznaczyła, że w weekendy pracuje jednocześnie u innego pracodawcy i zarabia tam miesięcznie 3000 zł. Jednak tamten pracodawca nie prowadzi pracowniczego planu kapitałowego. Czy dochody u drugiego pracodawcy wpływają na prawo do skorzystania przez pracownicę z obniżonej wpłaty podstawowej do PPK?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy rekompensata kosztów związanych z pracą zdalną wykonywaną przez zleceniobiorców jest opodatkowana
Niektórzy z naszych stałych zleceniobiorców będą wykonywali pracę w formie zdalnej. Części osób zapewnimy sprzęt, a pozostałym wypłacimy ryczałt lub ekwiwalent za używanie własnych narzędzi. Czy tego rodzaju świadczenia będą stanowiły dla zleceniobiorców przysporzenie, które należy opodatkować?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy budynek nieujęty w ewidencji środków trwałych może zostać objęty podatkiem od przychodów z budynków
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali biurowych i handlowo-usługowych. W celu prowadzenia tej działalności gospodarczej w lutym 2024 r. nabyła od podmiotu niepowiązanego nieruchomość obejmującą trzy wyodrębnione lokale niemieszkalne wraz z prawami związanymi z ich własnością, w tym z udziałem w częściach wspólnych. Z aktu notarialnego nabycia wynika, że przedmiotem transakcji były lokale wraz z udziałem w częściach wspólnych, a nie budynek. Wszystkie lokale stanowią odrębny przedmiot własności. Lokale są odrębnie ujęte w kartotece lokali prowadzonej przez odpowiednie organy i mają nadane odrębne numery identyfikacyjne (identyfikatory). Budynek, w którym znajdują się te lokale, nie stanowi odrębnej nieruchomości ani przedmiotu własności, co potwierdza m.in. wpis w księdze wieczystej dla gruntu (na którym posadowiony jest budynek). Budynek nie posiada odrębnej księgi wieczystej. W konsekwencji przedmiotem nabycia przez spółkę była własność lokali wraz z udziałem w częściach wspólnych. W rejestrze środków trwałych spółki nie jest ujawniony budynek, którym są lokale (ani żaden inny budynek). Powierzchnie znajdujące się w lokalach są oddane do używania podmiotom trzecim na podstawie umów najmu, gdzie spółka występuje w charakterze wynajmującego. Wartość początkowa każdego z lokali przekracza 10 mln zł. Czy spółka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem w odniesieniu do nabytych lokali?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Świadczenia na rzecz pracowników i ich rodzin - skutki dla rozliczenia VAT
Pracodawcy dokonują na rzecz swoich pracowników różnego rodzaju świadczeń. Na sposób rozliczenia VAT z tego tytułu wpływa m.in. to, czy obowiązek spełnienia danego świadczenia wynika z odrębnych przepisów (głównie prawa pracy), czy też jest to świadczenie wynikające z dobrej woli pracodawcy. Nie bez znaczenia, dla właściwego rozliczenia podatku od świadczeń dokonanych na rzecz pracowników, jest również źródło finansowania wydatków. Mimo że przepisy w tym zakresie od dawna nie uległy zmianie, organy podatkowe często zmieniają swoje stanowiska na temat rozliczenia tych świadczeń.
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest: INFOR PL SA z siedzibą pod adresem: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się, pisząc na adres Administratora jak wyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl
Wysyłka newslettera jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: bok@infor.pl.
Reklama: reklama@infor.pl

Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij tutaj

Materiały chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów wyłącznie za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.