Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki! Dołącz do nas facebook
NEWSLETTER INFOR IFK
wtorek, 26 września 2023 r.
 
Porada dnia

Karne opłaty za parkowanie nie mogą być kosztem uzyskania przychodów

zdjęcie
Pracownik pojechał w delegację własnym autem. Pozostawił je na płatnym parkingu, ale za niego nie zapłacił. W związku z tym ukarano go dodatkową opłatą parkingową. Czy tego typu wydatki pracodawca może rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu?
Czytaj dalej
 
Baner
 
Nowości na INFORFK
zdjęcie Biuletyn Głównego Księgowego Nr 9

Czasopismo

W najnowszym numerze między innymi:

  • Inwentaryzacja składników majątku jednostki
  • Rozliczenie prosumenckie w systemie net-billing
  • Ujęcie rachunkowe rekompensat i wyrównań w przedsiębiorstwach energetycznych
  • Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia

Zobacz

 
Polecany produkt
zdjęcie

Wszystko o zmianach w zakresie prawa pracy


IFK Platforma Księgowych i Kadrowych to specjalistyczny serwis zawierający komplet informacji z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS przydatnych w pracy każdego księgowego i kadrowego. Serwis może być także podstawowym narzędziem pracy sprawnie funkcjonującego biura rachunkowego.


Zamów


 
Baner
 
Polecane porady
Jak rozliczyć koszty remontu wynajmowanego lokalu z czynszem
Wynajmuję lokal. Najemca, w uzgodnieniu ze mną, robi w nim przeróbki (remonty). Rozliczymy się tak, że "zwrócę" mu koszty wykonanych prac, niejako potrącając je z czynszem najmu. Jak to rozliczyć podatkowo?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy pracodawca może ustalić kwotę przekroczenia limitu 30-krotności pracownikowi zatrudnionemu jednocześnie w dwóch firmach
1 września 2023 r. zatrudniliśmy na 1/2 etatu główną księgową (z wynagrodzeniem miesięcznym 12 000 zł), która jednocześnie jest zatrudniona w innym zakładzie pracy na pełny etat i uzyskuje przychód miesięczny w wysokości 23 500 zł. Wynagrodzenie uzyskane za wrzesień zostało w pełni oskładkowane. Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownica złożyła 16 października 2023 r., już po przesłaniu do ZUS raportów rozliczeniowych za wrzesień. Wskazała w nim, że kwotę rocznego ograniczenia, czyli 208 050 zł, przekroczyła we wrześniu 2023 r. Czy możemy ustalić prawidłową podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej za wrzesień, uwzględniając uzyskane przychody w innym podmiocie i jak poprawić złożone za wrzesień 2023 r. dokumenty rozliczeniowe w ZUS?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Jak rozliczyć dietę wirtualną kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe
Zbliża się czas pierwszej wypłaty naszego nowo zatrudnionego pracownika, który zajmuje stanowisko kierowcy wykonującego zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. W jakiej wysokości uwzględniać kwoty diet wirtualnych przy kalkulowaniu podstawy wymiaru opodatkowania i oskładkowania po nowelizacji przepisów?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem w czasie jego urlopu bezpłatnego będzie oskładkowana
Z osobą, która od dawna jest zatrudniona w naszym zakładzie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż ustawowa płaca minimalna, zawarliśmy we wrześniu br. dodatkowo umowę zlecenia (dotyczącą zupełnie innych czynności niż przewidziane w jej pracowniczym zakresie obowiązków). Okres trwania tej umowy w całości pokrywa się z udzielonym pracownikowi urlopem bezpłatnym. Czy w takim przypadku powinniśmy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opłacać wszystkie składki ZUS, jak przy umowie o pracę?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy fundacja może zaliczyć wartość darowizny do kosztów podatkowych
Fundacja, której celem statutowym jest pomoc społeczna, przekazała osobie fizycznej darowiznę. Czy koszt tej darowizny może zaliczyć do kosztów podatkowych?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy wartość niespłaconych zobowiązań będzie przychodem likwidowanej spółki
Spółka z o.o. obecnie nie prowadzi działalności - 1 czerwca 2023 r. została otwarta jej likwidacja. Spółka nie spłaciła pożyczek jednemu ze wspólników. Wierzyciel spółki nie zamierza podpisywać umowy o zwolnieniu jej z długu. Tym samym, na koniec likwidacji w spółce najprawdopodobniej pozostaną niespłacone zobowiązania, przy czym nie będą to zobowiązania przedawnione. Wierzyciel spółki nie egzekwuje przysługujących mu wierzytelności. Spółka zostanie zatem wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z niespłaconymi zobowiązaniami w stosunku do swojego wierzyciela. Wskutek czego, po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, w dacie wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców dojdzie do wygaśnięcia jej niespłaconych zobowiązań z uwagi na ustanie bytu prawnego dłużnika. Czy wartość niespłaconych zobowiązań spółki, istniejących na dzień zakończenia likwidacji i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców KRS, nie będzie stanowiła dla niej przychodu? W szczególności, czy nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lit. a updop?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Jak obliczyć potrącenie z zaliczki na poczet wynagrodzenia za pracę
Pracownik wystąpił do nas z wnioskiem o wypłatę przed terminem części wynagrodzenia za październik 2023 r. w wysokości 1500 zł brutto (to wynagrodzenie jest już przez pracownika wypracowane). Pełne wynagrodzenie tej osoby wynosi ok. 5500 zł netto miesięcznie i wypłacamy je ostatniego dnia miesiąca. Osoba ta ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Na spłatę zobowiązania z tego tytułu potrącamy co miesiąc z jej wynagrodzenia maksymalną kwotę. Czy w tej sytuacji powinniśmy wypłacić pracownikowi całą wnioskowaną kwotę, czy dokonać potrącenia z zachowaniem granicy i kwoty wolnej? Jeżeli tak, to w jaki sposób je obliczyć? Czy stosować pełną kwotę wolną od potrąceń czy jej część?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
Czy wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia można uzależnić od zapłaty faktury przez klienta zleceniodawcy
Chcemy zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (podwykonawcę) do przeprowadzenia 2-tygodniowego szkolenia dla naszego klienta. Wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji tej umowy chcemy uzależnić od zapłaty faktury przez klienta. Czy możemy tak postąpić?
Przeczytaj odpowiedź na INFORFK
 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest: INFOR PL SA z siedzibą pod adresem: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się, pisząc na adres Administratora jak wyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl
Wysyłka newslettera jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: bok@infor.pl.
Reklama: reklama@infor.pl

Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij tutaj

Materiały chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów wyłącznie za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.