Aplikacja mobilna
Twoje codzienne aktualności.
INFORorganizer
Przejdź do bazy wiedzy
INFORORGANIZER
6 maja 2021 r.
AKTUALNOŚCI
Od 16 maja płatnicy poinformują ZUS o zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Nowelizacja ustawy systemowej, która będzie obowiązywać od 16 maja 2021 r., nakłada na płatników nowy obowiązek - zamieszczania w formularzach zgłoszeń do ubezpieczeń 6-cyfrowego kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej. W związku z tą zmianą modyfikacji ulegną formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.
Od 1 lipca wierzyciele wyślą elektronicznie tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego

Od 1 lipca 2021 roku wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji.
Do 31 maja zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym

Płatnicy składek muszą poinformować ZUS o przychodzie uzyskanym przez osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Termin na dopełnienie tego obowiązku upływa 31 maja 2021 r.
Więcej aktualności »
INFORORGANIZER
INFORORGANIZER
Newsletter nie wyświetla się dobrze?
Obejrzyj go w oknie przeglądarki!Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.
Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj

Adres do korespondencji: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, tel.: 22 761 30 30; faks: 22 761 30 31; infolinia 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl.