Wiadomość wyświetla się nieprawidłowo? Zobacz wersję online.

:: Newsletter Monitor księgowego :: Logo
 
Newsletter: 17 czerwca 2024 r.
Porada dnia

Obowiązkowy KSeF dla przedsiębiorców od 1 lutego 2026 roku
Obowiązkowy KSeF dla przedsiębiorców od 1 lutego 2026 roku
Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku dla wszystkich podatników. 10 czerwca 2024 roku została opublikowana nowelizacja ustawy o VAT, która przesuwa termin wdrożenia KSeF. Ustawa przesuwa również na 1 sierpnia 2026 r. wejście w życie innych obowiązków związanych z e-fakturowaniem m.in. nakładania kar za niestosowanie KSeF i obowiązku podawania numeru KSeF w poleceniach przelewu, a także zakazu wystawiania faktur przy użyciu kas fiskalnych. 
Czytaj więcej »

 

Polecane porady

Zamrożenie cen prądu, gazu i bony energetyczne w 2024 r., - opublikowano ustawę

Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Utrzymana zostanie także cena maksymalna na gaz. Wszystko to już w drugiej połowie 2024 r. Tak wynika z ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa weszła w życie 13 czerwca 2024 r.

Przeczytaj »
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o sygnalistach

Sejm na posiedzeniu 14 czerwca 2024 r. zaakceptował wszystkie  poprawki wprowadzone przez Senat do ustawy o sygnalistach. Najważniejsza z nich dotyczy usunięcia prawa pracy z katalogu  naruszeń prawa, które można zgłaszać w ramach procedury ustalonej w ustawie o sygnalistach. 

Przeczytaj »
Nie wróci wyższy limit zwolnień z PIT dla ZFŚS - odpowiedź MF na petycję podatnika

Od 2024 r. limit zwolnień dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znów wynosi 1 tys. zł, a nie – jak było w czasie pandemii – 2 tys. zł. Natomiast Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w tym zakresie. Poinformował o tym Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF, w odpowiedzi na petycję skierowaną do resortu.

Przeczytaj »
Małe firmy będą korzystać ze zwolnienia z VAT w całej UE

Małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT nie tylko w kraju gdzie mają siedzibę działalności gospodarczej, ale również w innych państwach UE. Warunkiem będzie rejestracja w państwie siedziby oraz składanie kwartalnych informacji o obrotach osiąganych w każdym z państw członkowskich UE - tak zakłada planowana przez rząd nowelizacja ustawy o VAT. Nowe przepisy mają zostać przyjęte do 31 grudnia 2024 roku.

Przeczytaj »
Wzrost płacy minimalnej a składki ZUS przedsiębiorcy

Od 1 lipca po raz kolejny w tym roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę, co oznacza wyższe składki ZUS dla niektórych przedsiębiorców. Początkujący przedsiębiorcy, którzy korzystają z dwuletniego okresu opłacania składek na preferencyjnych zasadach, muszą się liczyć z wyższymi wpłatami do ZUS-u opłacając składki za lipiec.

Przeczytaj »
Sejm będzie pracował nad zmianami w kontrolach PIP

Uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli PIP przedsiębiorców i innych pracodawców to zmiana proponowana w nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców, którą zajmie się Sejm.

Przeczytaj »
Wniesienie pisma procesowego za pośrednictwem dowolnego operatora - projekt

Pismo procesowe będzie można wnieść za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji z zachowaniem domniemania zachowania terminu. Takie rozwiązanie przepisuje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje treść polskich przepisów do wyroku TSUE w sprawie C-545/17.

Przeczytaj »
Do 30 czerwca należy zatwierdzić sprawozdania finansowe

Do końca czerwca - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok. To kolejny krok do zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS. Warto pamiętać, że niedotrzymanie terminu uniemożliwi wypłatę dywidendy lub podział zysku firmy.

Przeczytaj »
Oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku wyroku TSUE lub TK - nowelizacja Ordynacji podatkowej

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej reguluje kwestię oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia TSUE. Konieczność nowelizacji Ordynacji podatkowej jest efektem wyroku TSUE w sprawie C-322/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Analogiczne rozwiązania będą dotyczyły oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Przeczytaj »
Nowelizacja Kodeksu pracy dodającą czynniki reprotoksyczne do katalogu czynników szkodliwych wchodzi w życie 28 czerwca 2024 r.

Nowelizacja art. 222 Kodeksu pracy  umożliwia uzupełnienie wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, poprzez dodanie czynników reprotoksycznych do czynników rakotwórczych i mutagenów w środowisku pracy.

Przeczytaj »
Radni nie mogą zwolnić rolników z podatku od środków transportowych

W uchwale dotyczącej zwolnienia z podatku od środków transportowych rada gminy może wskazać przedmiot, który ma temu zwolnieniu podlegać. Nie może jednak wprowadzać dodatkowych kryteriów podmiotowych pozwalających na zidentyfikowanie kręgu jego adresatów - wskazała RIO w Lublinie.

Przeczytaj »
Garaż wielostanowiskowy będzie opodatkowany jak budynek mieszkalny - trzeba złożyć informację IN-1

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się informacja o przygotowywanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Zmiany obejmą m.in. opodatkowanie garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. W związku z wejściem w życie regulacji skutkującej opodatkowaniem wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych konieczne jest - zdaniem autorów projektu, aby osoby fizyczne będące współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.

Przeczytaj »
Trwają prace nad ustawą Karta Praw Podatnika

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustawą Karta Praw Podatnika – poinformował szef KAS wiceminister finansów Marcin Łoboda. Jak wyjaśnił, ma ona zebrać w jednym akcie prawnym wszystkie uprawnienia podatników w stosunku do administracji skarbowej.

Przeczytaj »
Czy wzrośnie ryczałt od najmu nieruchomości - komunikat MF

MF wydało komunikat, w którym zaprzeczyło, że prowadzi prace nad podwyższeniem ryczałtu ewidencjonowanego od najmu nieruchomości.

Przeczytaj »
Banderole na wyroby winiarskie ważne do 31 grudnia 2025 r. – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć okres ważności znaków akcyzy naniesionych przed 1 stycznia 2022 r. na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Stare banderole będą ważne do 31 grudnia 2025 r. 

Przeczytaj »
KAS skontroluje importerów „konfliktowych” minerałów, a także wwożących i wywożących gotówkę z UE

25 czerwca 2024 r. wejdą w życie przepisy uprawniające KAS do przeprowadzania kontroli importerów niektórych minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. KAS zajmie się też kontrolą środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przeczytaj »

Dołącz do nas Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube

Administratorem Państwa danych osobowych jest: INFOR PL SA z siedzibą pod adresem: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się, pisząc na adres Administratora jak wyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl
Wysyłka newslettera jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: bok@infor.pl.
Reklama: reklama@infor.pl

Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij tutaj

Materiały chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów wyłącznie za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.