Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Rachunkowość Budżetowa Logo
Nr 20/2022 poniedziałek, 3 października 2022 r.

W 2023 r. odpis na ZFŚS zamrożony - projekt ustawy okołobudżetowej

 
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

RIO: nie można przyznać dodatków specjalnych bez określenia, na czym polega zwiększenie obowiązków

 
Pracownikom urzędu gminy przyznawano dodatki specjalne bez określenia, na czym miało polegać zwiększenie obowiązków służbowych. RIO w Warszawie uznała to za nieprawidłowość i zawnioskowała o przestrzeganie przepisów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych od 1 maja 2023 r.

 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 26 września 2022 r. ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Czy opłata za posiłki dla nauczycieli nie podlega VAT, czy jest z niego zwolniona

 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2022 r. (nr 0111-KDIB3-2.4012.829.2018.11.MN) wzbudziła wątpliwości i niepewność pracowników działów księgowych. Stwierdzono w niej, że adresatem zadań opiekuńczych są dzieci (uczniowie), nie zaś kadra pedagogiczna, a konsekwencją tego jest fakt, że nie ma podstaw do przyjęcia, że posiłki sprzedawane personelowi pedagogicznemu nie podlegają opodatkowaniu VAT. Czy niepokój jest uzasadniony?
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Gdy związek samorządowy finansuje dokształcanie pracowników, trzeba zapłacić podatek

 
WSA w Gliwicach podtrzymał indywidualną interpretację podatkową, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w przypadku sfinansowania urzędnikom studiów przez związek samorządów, świadczenie to podlega opodatkowaniu, bowiem nie finansuje go pracodawca.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Regulamin przyznawania nagród pracownikom – wzór

 
Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Jak prawidłowo sporządzić regulamin przyznawania nagród pracownikom? W numerze 19 Rachunkowości budżetowej przygotowaliśmy przykład kompletnego regulaminu wraz z wzorem wniosku o przyznanie nagrody.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Odliczanie VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

 
Prawo do odliczania podatku naliczonego jest jednym z najważniejszych uprawnień czynnego podatnika VAT. Pomimo jego tak dużego znaczenia podatnik musi pamiętać o tym, że w każdym przypadku to on powinien umieć powiązać poszczególne zakupy z czynnościami dającymi prawo do tego odliczenia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji jednostek samorządu terytorialnego, które nie dość, że po centralizacji mają złożoną strukturę organizacyjną, to w praktyce oprócz czynności opodatkowanych wykonują również takie, z tytułu których nie posiadają statusu podatnika VAT.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Jak przygotować jednostkę do spisu z natury

 
Właśnie rozpoczął się IV kwartał roku 2023, co oznacza, że zgodnie z ustawą o rachunkowości w naszych jednostkach rozpoczynają się intensywne prace inwentaryzacyjne. W związku u z tym w bieżącym numerze Rachunkowości Budżetowej (19/2022) w temacie numeru prezentujemy temat: Jak przygotować jednostkę do spisu z natury.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Dotacja podręcznikowa - uruchmiona III transza

 
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowe stawki odsetek za zwłokę od należności podatkowych od 8 września 2022 r. – obwieszczenie z 20 września 2022 r.

 
We wrześniu 2022 r. nastąpiło kolejne w tym roku podwyższenie stóp procentowych odsetek za zwłokę od należności podatkowych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Będą kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt zmian z 13 września 2022 r.

 
Na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (projekt z 13 września 2022 r.).
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.

Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.

Kontakt: pawel.muz@infor.pl. Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj