Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Biuletynu VAT Logo
Nr 81/2021środa, 14 kwietnia 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany w VAT tzw. pakiet VAT e-commerce

 

8 kwietnia 2021 r. rząd przyjął nowelizację polskich przepisów VAT wdrażającą unijne rozwiązania tzw. pakietu e-commerce.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Bez paragonu w sprzedaży przez automaty oraz paragon w formie elektronicznej – komunikat MF

 

MF przypomniało, że przepisy w sposób szczególny regulują zasady wydawania paragonów w niektórych sytuacjach. Dzięki tym regulacjom podatnicy prowadzący sprzedaż przy zastosowaniu automatów mogą nie wydawać paragonów fiskalnych, a podatnicy korzystający z kas online mogą wydawać paragony w formie elektronicznej.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

MF poprawia błąd w rozporządzeniu określającym zasady korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie

 
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 1 maja 2021 r. wszystkie wyroby nowatorskie oraz płyny do e-papierosów, przeznaczone do sprzedaży muszą być oznaczone banderolami

 

30 kwietnia 2021 r. kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do 31 grudnia 2020 r. Od 1 maja wszystkie wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych, przeznaczone do sprzedaży, bez wyjątku, muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Płatnicy czekający na tarczę 9.0 mogą składać w ZUS wnioski o odroczenie terminu składek ZUS

 

Płatnicy określonych branż, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu z opłacania składek na kolejne miesiące, mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – komunikat MF

 

MF przypomniało, że podatnicy, którzy w związku z pandemią Covid-19 mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty podatku, odroczeniem terminu jego zapłaty i umorzeniem zaległości podatkowych. Takie wnioski rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Do 18 kwietnia 2021 r. pracodawca zapewnia pracownikom środki do dezynfekcji rąk

 

Do 18 kwietnia 2021 r. przedłużono obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. obowiązku pracodawców zapewnienia zatrudnionym rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz co najmniej 1,5 m odstępu między stanowiskami pracy.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Przedłużono do końca 2021 pomoc ze środków UE na łagodzenie skutków epidemii COVID-19

 

Do 31 grudnia 2021 przedłużono możliwość udzielania pomocy ze środków UE w formie dotacji lub wsparcia zwrotnego (np. pożyczki, poręczenia, wkłady kapitałowe, gwarancje) na łagodzenie skutków epidemii COVID-19. Zwiększono przy tym maksymalny pułap pomocy jaką firmy mogą otrzymać do 1,8 mln euro brutto.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Do 25 kwietnia 2021 r. przedłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy dla rolników  zostanie ponownie wydłużony. Oznacza to że rodzice dzieci do lat 8 oraz inne osoby uprawnione do tego zasiłku będą mogli z niego skorzystać w okresie od 12 do 25 kwietnia 2021 r.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Szkolenia dotyczące zasad umorzeń subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.

 

Od 15 kwietnia 2021 r. PFR rozpoczyna codzienne, bezpłatne i otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczących zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Projekt interpretacji ogólnej dotyczącej transakcji kontrolowanych trafił do konsultacji

 

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe projektu interpretacji ogólnej precyzującej pojęcie transakcji kontrolowanej.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: pawel.muz@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj