Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 130/2020piątek, 25 września 2020 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

 
W Parlamencie trwają prace nad nowelizacją mającą na celu monitorowanie działania programów antysmogowych. Chodzi o programy „Czyste powietrze” oraz „Stop smog”. Przewiduje ona powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – czyli narzędzia dla samorządów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Co dalej ze studiami uwarunkowań?

 
Przewiduje się zmianę struktury dokumentów dotyczących planowania przestrzennego sporządzanych na poziomie gminy – poinformował wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Zaznaczył jednak, że prace nad nowymi przepisami trwają i trudno przewidzieć datę ich wejścia w życie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowe prawo budowlane już obowiązuje

 
Od 19 września 2020 r. obowiązuje nowe prawo budowlane, które skraca i upraszcza m.in. proces ubiegania się o pozwolenie na budowę.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w dowodach osobistych

 
Od sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci również podpis posiadacza.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Praca zdalna zamiast telepracy

 
Praca zdalna wreszcie zostanie uregulowana w Kodeksie Pracy, o co od dawna zabiegali Pracodawcy RP. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt uwzględniający dotychczas sygnalizowane problemy dotyczące m.in. BHP i kontroli pracownika. Elastyczność oraz pewna swoboda pozostawiona stronom to główne atuty nowych przepisów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Problemy wynikające z wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT

 
Kluczową zmianą wprowadzoną w nowym pliku JPK_VAT są oznaczenia grup towarów i usług, co może powodować liczne problemy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 2021 roku nowe Prawo zamówień publicznych

 
Publikacja planów przetargowych z wyprzedzeniem, zrównanie pozycji zamawiających i wykonawców oraz obowiązek mediacji w razie konfliktu między nimi – to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadzi nowe Prawo zamówień publicznych. – Wprowadziliśmy też szereg uproszczeń związanych z samym kontraktowaniem. Ułatwienia dla wykonawców polegają np. na obowiązku zaliczkowania niektórych inwestycji i płatności częściowych oraz wprowadzeniu limitu kar umownych – mówi prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak. Nowe PZP, które wejdzie w życie z początkiem 2021 roku, ma uporządkować wart blisko 300 mld zł rynek oraz zwiększyć transparentność i konkurencyjność przetargów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Fundusz alimentacyjny. Co się zmieni od 1 października?

 
1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

RIO: Ingerencja w zadania z budżetu obywatelskiego

 
Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – przypomina RIO w Katowicach.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj