Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 94/2018środa, 14 listopada 2018 r.

Walka ze smogiem

 
9 listopada br. Sejm znowelizował ustawę o wspieraniu termomodernizacji. Zgodnie z nowelą, planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców będzie zadaniem gminy. Gminny program niskoemisyjny w 70 proc. finansowany będzie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a w 30 proc. przez gminę w przypadku miast do 100 tys. mieszkańców (w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców udział gminy musi być powyżej 30 proc.). Oszacowano, że termomodernizacja jednego domu to koszt ok. 53 tys. zł brutto.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w funkcjonowaniu pieczy zastępczej

 
W przypadku skierowania przez powiat dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej – powiat sam będzie musiał pokryć koszty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Gmina nie będzie współfinansowała pobytu dziecka w placówce. Takie m.in. rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyjęty przez radę ministrów 6 listopada 2018 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

E-dowody osobiste uchwalone

 
9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o dowodach osobistych. Nowelizacja przewiduje, że od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Wymiana dowodów potrwa do 2029 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Światowe Forum Miejskie w 2022 r.

 
Rada Ministrów podjęła 6 listopada br. uchwałę, w której oficjalnie zgłosiła Katowice jako kandydata na organizatora XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r., w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w kształceniu zawodowym

 
9 listopada br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Dziedziczne prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że prawo zmarłego pracownika do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jest przenoszone w drodze dziedziczenia na jego spadkobierców.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj