Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 112/2019wtorek, 16 lipca 2019 r.

Starosta nie musi czekać na wyrok sądu aby zabrać kierowcy prawo jazdy

 
W przypadku, gdy kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h starosta odbiera mu prawo jazdy po otrzymaniu stosownej informacji od policji. Toczące się w sprawie postępowania karne nie ma wpływu na decyzję starosty. Aby odebrać dokument starosta nie musi czekać na prawomocny wyrok.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraca do Sejmu

 
12 lipca br. Senat przyjął 17 poprawek do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Teraz ustawą ponownie będzie zajmował się Sejm. Zgłoszone przez senatorów poprawki posłowie rozpatrzą na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 17 – 19 lipca br.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych

 
Doceniając fakt, że Ochotnicza Straż Pożarna od wielu lat realizuje nie tylko zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, ale też inne działania, które pozostają w wymiarze publicznym związane z szeroko pojętą ochroną oraz profilaktyką przeciwpożarową – zdecydowano o nadaniu im rangi ustawowej. Rozwiązania takie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt został przyjęty przez rząd na posiedzeniu 9 lipca 2019 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyjęta przez rząd

 
9 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych i projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych – oba dokumenty przedłożone przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Oczekuje się, że nowe rozwiązania będą m.in. wsparciem dla stałego wzrostu gospodarczego Polski, ograniczą liczbę zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych oraz zwiększą liczbę ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj