Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 140/2021czwartek, 21 stycznia 2021 r.

Szczególne rozwiązania finansowe na 2021 r.

 
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2400 ukazała się tzw. ustawa okołobudżetowa. Przepisy zamrażają fundusze wynagrodzeń w szeregu jednostek finansów publicznych. Samorządy mogą w budżetach uwzględnić ubytki wskutek wystąpienia COVID-19. Ponadto na koniec roku budżetowego 2021 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 80% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Reforma planowania przestrzennego

 
Nowy system planowania przestrzennego ma się opierać na dwóch podstawowych dokumentach planistycznych: planie ogólnym i planie zabudowy – zakłada reforma planowania przestrzennego, nad którą pracuje resort rozwoju. Proponowana reforma systemu planowania przestrzennego zakłada utrzymanie ustrojowej zasady władztwa planistycznego gminy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Spis powszechny w 2021 r. - zmiany w rekrutacji i wynagrodzeniach rachmistrzów

 
Prezes GUS zaproponował zmiany w ustawie o Narodowym Spisie Powszechnym w 2021 r. Projekt zakłada m.in. wydłużenie spisu o trzy miesiące oraz możliwość powoływania rachmistrzów bez naboru spośród urzędników samorządowych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

 
Minister ds. klimatu ma kształtować i prowadzić politykę na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie - wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada też powstanie działów leśnictwo i łowiectwo oraz geologia.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 1 lutego można składać wnioski o "500 plus" przez internet

 
Od 1 lutego drogą elektroniczną można składać wnioski o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Złożenie wniosku drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 kwietnia.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Blokowanie inwestycji mogących oddziaływać na środowisko

 
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało informację o projekcie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wzmocnienie udziału społeczeństwa w procesie wydawania zezwoleń dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ustawa "lokal za grunt" uchwalona

 
Zgodnie z nowymi przepisami, w ramach rozliczenia między gminą a inwestorem, inwestor za otrzymany od samorządu grunt pod budowę mieszkań rozliczy się mieszkaniami bez naliczania swojej marży, część rozliczenia będzie mogła mieć formę pieniężną, a mieszkaniami, które nie zostaną przekazane gminie w ramach rozliczenia inwestor będzie mógł swobodnie dysponować.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

W budżetach 2021 r. gminy nie powinny planować dochodów z opłaty targowej

 
W budżetach 2021 r. gminy nie powinny planować dochodów z opłaty targowej. Zamiast tego po stronie dochodów powinny być zaplanowane wpływy z tytułu rządowej rekompensaty – przypomina RIO w Lublinie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Gminy dostaną ryczałt za dowóz mieszkańców do punktów szczepień

 
Rząd dofinansuje samorządom transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw COVID-19 w wysokości 80 proc. Wyliczone przez rząd stawki za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej wynoszą: w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 75 zł, w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców 65 zł. Stawka za przewóz osoby sprawnej ruchowo to 30 zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiana urzędu skarbowego

 
Od 1 stycznia 2021 r. nowe grupy podatników przeszły do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS). Zmiana właściwości urzędu nastąpiła z mocy prawa. Przykładowo, dotychczas pod WUS podlegały podmioty o przychodach wynoszących co najmniej 5 mln euro. Od 1 stycznia 2021 r. limit ten został zmniejszony do 3 mln euro.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zbiorowe rozliczanie z segregacji odpadów

 
Możliwość odejścia od odpowiedzialności zbiorowej w rozliczaniu mieszkańców bloków z segregacji odpadów, zmiany w naliczaniu opłat za śmieci, wyższe kary za zaśmiecanie - to niektóre z rozwiązań, jakie pojawiły się w kolejnym projekcie tzw. ustawy śmieciowej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: gs@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj