Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Logo
Nr 78/2020poniedziałek, 21 września 2020 r.

Od 21 września 2020 r. ZUS rozpoczyna umarzanie należności składkowych za kwiecień i maj 2020 r.

 
Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, i z tego względu nie mogli skorzystać ze zwolnienia w ramach pomocy antycovidovej, odzyskają nadpłacone sumy. Od 20 września 2020 r. są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. ZUS poinformował że rozpoczyna wyrównywanie tych kwot.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Mikrotarcza dla branży turystycznej uchwalona przez parlament

 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r. Warunkiem skorzystania z umorzenia będzie status płatnika składek uzyskany najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. oraz wykazanie co najmniej 75% spadku przychodów w pierwszym miesiącu zwolnienia, w porównaniu z przychodami uzyskanymi w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 1 stycznia 2021 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 200 zł

 
W 2021 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2800 zł brutto, tj. o 200 zł więcej niż w 2020 r. Wzrośnie też minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców) która wyniesie 18,30 zł (wzrost o 1,30 zł w porównaniu do 2020 r.).
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Do 30 września 2020 r. pracodawca powinien udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego

 
Obowiązek udzielenia zaległego urlopu będzie spełniony, jeżeli najpóźniej 30 września 2020 r. pracownik rozpocznie wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego. Nie udzielenie urlopu zaległego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 21 września 2020 r. można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach

 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał do 20 września 2020 r. Jeżeli po tej dacie dziecko w wieku do ukończenia 8 lat nie może uczęszczać do placówki oświatowej rodzic dziecka ma prawo wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach - po spełnieniu ustawowych warunków.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Termin na przekazanie II raty odpisu na zfśs mija 30 września 2020 r.

 
Pracodawcy, którzy w 2020 r. mieli obowiązek utworzenia zfśs, powinni przekazać do 30 września 2020 r. na rachunek funduszu pozostałą kwotę odpisu podstawowego i ewentualne zwiększenia. Podmioty, które utworzyły fundusz dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie, przy czym również na wyodrębnione konto funduszu. W 2020 r. maksymalna podstawa odpisu wynosi 4134,02 zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Koszty paliwa mieszczą się w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych - interpretacja ogólna MF

 
Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie z tego tytułu, tj. w zależności od pojemności silnika - w 250 zł lub 400 zł. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z 11 września 2020 r. (DD3.8201.1.2020).
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: anna.seroczynska@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj