Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 20/2018poniedziałek, 5 listopada 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. odpis na zfśs będzie wyższy

 
Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r., wzrośnie podstawa naliczenia odpisu na zfśs. Będzie ona wynosić 3278,14 zł. Natomiast kwota bazowa do ustalenia odpisu na zfśs dla nauczycieli będzie stanowić 2717,59 zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Pracodawca zostanie ukarany grzywną za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych

 
Wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego, komornik może zastosować grzywnę do 5000 zł. Taka kara może zostać nałożona na zatrudniającego m.in. w przypadku nie udzielenia komornikowi odpowiedzi na temat takiego dłużnika, nie przekazania zajętego wynagrodzenia bezpośrednio komornikowi czy nie zawarcia odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy. Niezależnie od tego, za niedokonywanie potrąceń z wynagrodzeń takich osób, pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1500 zł do 45 000 zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Dłużnikowi, który ogłosił upadłość konsumencką, można pozostawić tylko 825 zł świadczenia z ZUS

 
Jeśli osoba ogłosiła upadłość konsumencką, a do masy upadłościowej wchodzi jej emerytura lub renta, to ZUS może jej pozostawić tylko kwotę wolną, czyli 825 zł. Pozostałą część musi oddać syndykowi masy upadłości, jeśli ten o to zawnioskuje. Tak ZUS interpretuje przepisy, przyznając, że nie są one jasne, ale nie ma też jednoznacznej linii orzeczniczej sądów w tej sprawie. Należy uznać, że ta interpretacja dotyczy też zasiłków z FUS, do których w tym zakresie stosuje się przepisy ustawy emerytalnej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

30 listopada 2018 r. niektórym pracownikom tymczasowym upłyną limity pracy tymczasowej

 
Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego maksymalnie przez 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Takie regulacje obowiązują od 1 czerwca 2017 r. Pierwszy 18-miesięczny okres po zmianie przepisów, mija z końcem listopada 2018 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

12 listopada 2018 r. dniem wolnym do pracy

 
Dodatkowym dniem wolnym od pracy w 2018 r. ma być 12 listopada. Taka decyzję podjął Sejm 23 października 2018 r. Dodatkowy dzień wolny, powoduje, że zmianie ulega współczynnik do wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy ustalany na 2018 r. oraz harmonogramy czasu pracy obejmujące listopad br.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 1 stycznia 2019 r. - korzystniejsze zasady oskładkowania przedsiębiorców o najniższych przychodach

 
Przedsiębiorcy, których przychód z działalności nie przekracza w skali roku kwoty 30-krotności minimalnego wynagrodzenia będą ponosiły niższe obciążenia na ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne będą opłacać od podstawy ustalanej proporcjonalnie do uzyskiwanego przychodu - zgodnie z ustawowym worem obliczenia. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: anna.seroczynska@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj