Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Poradnika Gazety Prawnej Logo
Nr 7/2019poniedziałek, 20 maja 2019 r.

Karty paliwowe nie uprawniają do odliczenia VAT – wyrok TSUE

 
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że emitenci kart paliwowych świadczą swoim klientom usługi finansowe zwolnione z VAT. To zaś oznacza, że ani jedni ani drudzy nie mogą odliczać VAT od zakupionego paliwa (wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. sygn. C-235/18). Wyrok nie dotyczy kart wystawianych bezpośrednio przez koncerny paliwowe.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie mógł być pobierany – skutki wyroku TSUE

 
Decyzja Komisji Europejskiej (KE) dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce jest nieważna. Podatek od sprzedaży detalicznej nie może być uznany za pomoc państwa. Tak wynika ze stanowiska zajętego 16 maja przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jeżeli stanowisko się uprawomocni polski fiskus będzie mógł rozpocząć pobieranie tej daniny już w przyszłym roku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Do 31 maja osoby obsługujące kasy powinny podpisać oświadczenie

 
Podatnicy, którzy powierzają prowadzenie ewidencji w kasie rejestrującej innym osobom (pracownikom, zleceniobiorcom), powinni im przekazać Informację o zasadach prowadzenia ewidencji i odebrać od tych osób oświadczenie. W składanym oświadczeniu osoby te potwierdzają, iż są świadome odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w zakresie ewidencjonowania.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowelizacja Kodeksu pracy zmieni uprawnienia związane z urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi

 
Procedowana przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy ma rozszerzyć uprawnienia pracowników-innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Zostaną oni objęci m.in. szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Do 31 maja można dodać lub zmienić dane OPP w usłudze Twój e-PIT

 
Podatnicy, którzy skorzystali z usługi e-PIT i nie wskazali organizacji pożytku publicznego, której chcieliby przekazać 1% swojego podatku mogą to zrobić składając korektę zeznania za 2018 r. do końca maja. Korektę mogą złożyć również podatnicy, którzy chcieliby zmienić organizację pożytku publicznego wskazaną w pierwotnym rozliczeniu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

 
Projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje kilka istotnych zmian. Dla płatników składek najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych w rozumieniu tej ustawy (tj. osób mogących być uczestnikami programu). Ponadto zniesiony został limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Rozrachunki z kontrahentami – nowe stanowisko KSR

 
15 maja 2019 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko dotyczące rozrachunków z kontrahentami. Celem stanowiska jest uściślenie zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami, uszczegółowienie zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych na walutę polską oraz wyjaśnienie wątpliwości, w zakresie relacji pomiędzy definicjami należności i zobowiązań, dotyczących kontrahentów a aktywami i zobowiązaniami finansowymi.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj