Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Rachunkowość Budżetowa Logo
Nr 7/2019czwartek, 16 maja 2019 r.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych – projekt zmian

 
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zmiana ma na celu przede wszystkim znowelizowanie przepisów o kontroli zarządczej w zakresie m.in. sposobu i trybu wyznaczania oraz rozliczania celów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Kasy on-line w jednostkach budżetowych

 
Zgodnie z najnowszymi zmianami w obowiązujących przepisach, wkrótce jednostki budżetowe będą musiały ewidencjonować obroty za pomocą kas on-line. Choć stosowne regulacje dotyczące tej problematyki weszły w życie z dniem 1 maja 2019 r., to stosowanie nowych kas stanie się obowiązkowe dopiero za kilka lat.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Niedostateczna weryfikacja oznacza brak prawa do odliczenia VAT

 
Jeśli podatnik nie zweryfikuje kontrahenta lub ograniczy weryfikację do niezbędnego minimum, nie może liczyć na korzyści płynące z zasady dobrej wiary i straci prawo do odliczenia VAT – tak wynika z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 4950,94 zł

 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wskazał kwotę przeciętnego wynagrodzenia za pierwszy kwartał bieżącego roku. Wskaźnik ten warunkuje wysokość wielu świadczeń.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Wszyscy pracownicy placówek oświatowych podlegają przeszkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 
Dotychczasowe przepisy wymieniały jedynie nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach i laboratoriach lub zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali pracownicy muszą być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Do 31 maja przekazanie do ZUS informacji o przychodach osób pobierających świadczenie przedemerytalne

 
Nie ma wzoru informacji o zatrudnieniu i osiąganych przychodach osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Przepisy nakładają jedynie obowiązek niezwłocznego powiadomienia ZUS o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do 31 maja następnego roku, powiadomienia o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: pawel.muz@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj