Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Rachunkowość Budżetowa Logo
Nr 5/2021piątek, 26 lutego 2021 r.

Opłata przekształceniowa – orzeczenie TSUE niekorzystne dla gmin

 
Po wyroku TSUE gasną nadzieje gmin na odzyskanie potencjalnie nadpłaconego VAT z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Może też zajść potrzeba uregulowania zaległości podatkowych wraz z odsetkami.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Karty paliwowe – interpretacja ogólna

 
Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną wyjaśniającą jak prawidłowo kwalifikować dla celów VAT transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowane w modelu trójstronnym.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Interpretacje indywidualne w czasie pandemii

 
Niepodjęcie działań zmierzających do wydania interpretacji nie może zostać usprawiedliwione brakami kadrowymi związanymi z pandemią. Tym samym, przekroczenie ustawowego terminu oznacza dla organu utratę możliwości zajęcia merytorycznego stanowiska, a wnioskodawca uzyskuje tzw. milczącą interpretację – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 
Stosownie do treści art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla tego rachunku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: pawel.muz@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj