Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!Dołącz do nas facebook
NEWSLETTER SERWISU BIZNES
Nr 12 / 2017środa, 29 marca 2017 r.
 
Temat dnia

Jakie konsekwencje powoduje naruszenie przepisów o płacy minimalnej?

zdjęcie
Od 1 stycznia 2017 r. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę utraciła charakter aktu prawnego obejmującego sprawy wyłącznie z zakresu prawa pracy i weszła w obszar dotychczas regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. W wyniku tych zmian na podmioty zatrudniające zleceniobiorców i samozatrudnionych został nałożony przede wszystkim obowiązek zapewnienia tym osobom minimalnej stawki godzinowej.
Czytaj dalej
 
reklama
 
Aktualności

Nowelizacja ustawy górniczej podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy górniczej, wyłączającą nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz umożliwiającą związkowcom korzystanie z urlopów górniczych.

Realizacja prawa akcjonariusza spółki akcyjnej do informacji w trakcie walnego zgromadzenia

Kodeks spółek handlowych w art. 428 przyznaje akcjonariuszom prawo domagania się od zarządu udzielenia informacji dotyczących spółki w trakcie walnego zgromadzenia, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, realizacja tego uprawnienia może jednak wiązać się z problemami natury praktycznej.

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy?

Zmiana wymiaru etatu w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłków, powoduje, że podstawę tę ustala się dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach ją poprzedzających. Gdy zmiana wymiaru etatu nastąpiła w trakcie pobierania świadczeń chorobowych, nie zawsze skutkuje to przeliczeniem wcześniej ustalonej podstawy.

Jak powinien rozliczać VAT rolnik ryczałtowy, który prowadzi działalność gospodarczą?

Prowadzę biuro rachunkowe. W ostatnich dniach zgłosił się do mnie rolnik ryczałtowy prowadzący gospodarstwo rolne, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą. Gospodarstwo prowadzi samodzielnie. Jak powinien on rozliczać VAT?

Zabierz głos na naszym FORUM

Znajdź odpowiedź na nurtujące cię pytanie lub podziel się swoją wiedzą, odpowiadając na pytania innych.
Zobacz wszystkie
 
Polecany produkt
zdjęcie

Zestaw Eksperta - Wystawianie świadectw pracy po zmianach w 2017 r.

Wchodzące w skład zestawu czasopisma - oprócz wiedzy poruszającej kwestię wystawiania świadectw pracy po zmianach w 2017 r. - zawierają również mnóstwo innych informacji i komentarzy przeznaczonych dla specjalistów ds. płac i rozliczeń, kadrowych i księgowych. Znajdują się w nich konkretne rozwiązania dotyczące prawa pracy, ZUS i wynagrodzeń. Zestaw Eksperta składa się z 3 wydań MONITORA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ: Nr 2/2017, Nr 4/2017 oraz Nr 5/2017.

Zamów
 
Zmiany prawa
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 613

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 580

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 539

 
 
reklama
 
Cotygodniowy newsletter portalu infor.pl
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.pl bez zezwolenia zabronione.
Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności .
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj