Jeśli wiadomość nie wyświetla się prawidłowo, otwórz ją w oknie przeglądarki
infor.pl
Newsletter nr 97 / 2023 wtorek, 28 listopada 2023 r.
 
TEMAT DNIA
Godziny pracy 2024
Godziny pracy 2024
Godziny pracy w 2024 roku - ile wynosi wymiar czasu pracy dla poszczególnych miesięcy? Przedstawiamy tabelę do druku i kalendarz na 2024 rok. Czytaj więcej »
REDAKCJA POLECA
Płaca minimalna od stycznia 2024 r. wzrośnie względem 2019 r. o prawie 90%. Co na to rynek pracy?
Wielu zastanawia się jak rynek pracy zareaguje na rekordowy wzrost płacy minimalnej w 2024 roku? Od stycznia 2024 r. płaca minimalna znowu wzrośnie, względem 2019 r. o niespełna 90 procent! Efekty tych podwyżek najbardziej odczują pracodawcy zatrudniający m.in. do produkcji, sprzątania, czy ochrony. Czytaj więcej »
Minimalna stawka godzinowa w 2024. Od 1 stycznia wzrośnie aż o 17,9 proc. To nie jedyna podwyżka w 2024 r.
Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 23,50 zł brutto. Od 1 stycznia wzrośnie do 27,70 zł. Kolejna podwyżka nastąpi w połowie 2024 r.  Czytaj więcej »
Osoby niepełnosprawne: Niewykorzystane 10 dni dodatkowego urlopu w 2023 r. Czy przechodzą na 2024 r.?
Czy niewykorzystany w 2023 r. urlop dodatkowy przepada? Czy jednak można go wykorzystać w 2024 r.? Czytaj więcej »
Seksualność i orientacja seksualna pracowników. Co pracodawca może dowiedzieć się na ten temat
Dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko i dane adresowe. To wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi są wobec tego także informacje o najintymniejszej sferze życia ludzkiego, jaką jest seksualność człowieka, czy jego orientacja seksualna. Tego rodzaju dane osobowe podlegają szczególnej ochronie prawnej, także na gruncie przepisów prawa pracy. Czy zatem pracodawca ma prawo żądać od pracowników podania danych dotyczących ich seksualności czy orientacji seksualnej? A gdyby do tego doszło, jak pracownik powinien zareagować na takie żądanie? Wyjaśniamy. Czytaj więcej »
Praca zdalna wskutek wystąpienia siły wyższej. Kiedy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej
Praca zdalna może okazać się rozwiązaniem, kiedy w zakładzie pracy dochodzi np. do awarii, której skutki stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo i higienę pracy. W takiej sytuacji pracodawca może polecić, by pracownicy wykonywali czasowo pracę zdalną. Co mówi na ten temat Kodeks pracy? Wyjaśniamy. Czytaj więcej »
Sąd Najwyższy: W Kodeksie pracy nie istnieje zakaz pracy w kilku miejscach
Wyrok Sądu Najwyższego. Nie jest wykluczone zatrudnienie u kilku pracodawców jednocześnie, ale musi się to odbywać na takich warunkach, żeby praca mogła być faktycznie świadczona. Inaczej umowy o pracę mogą zostać uznane za pozorne i niedające podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Czytaj więcej »
Pracodawca nie zapisał pracownika do PPK. Mimo to pracownik będzie uczestnikiem PPK
Pracodawca ma obowiązek „zapisać” pracownika do PPK nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia. Jeżeli pracodawca nie wywiązał się z tego obowiązku, pracownik staje się uczestnikiem PPK z mocy prawa.  Czytaj więcej »
Pracownik idzie do wojska – obowiązki pracodawcy
Kiedy pracownik idzie do wojska, przepisy prawne nakładają na pracodawcę obowiązki pozwalające na łączenie służby z pracą na etacie. Kiedy pracodawca wypłaca odprawę? Kiedy udziela urlopu bezpłatnego? Czy może zwolnić pracownika będącego żołnierzem? Czytaj więcej »
Świadczenie pieniężne dla pracodawcy żołnierza
Jeśli pracodawca zatrudnia żołnierzy rezerwy albo terytorialsów pełniących służbę rotacyjnie (WOT), przysługuje mu świadczenie pieniężne za dni pełnienia służby wojskowej przez tych pracowników (art. 309 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny). Jak napisać wniosek o wypłatę świadczenia dla pracodawcy żołnierza? Czytaj więcej »
Odprawa dla terytorialsa
Odprawa dla terytorialsa to świadczenie wypłacane przez pracodawcę przed rozpoczęciem służby pracownika w WOT. Ile wynosi? Jaka jest podstawa prawna obowiązku wypłaty odprawy? Czy trzeba pisać wniosek o odprawę? Czytaj więcej »
System równoważnego czasu pracy. Kiedy trzeba pracować dłużej niż 8 godzin dziennie
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. To zasada przewidziana przepisami Kodeksu pracy regulującymi normy wymiaru czasu pracy. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady: przepisy dopuszczają, by dobowy wymiar czasu pracy był dłuższy niż 8 godzin. Taką możliwość stwarza w szczególności system równoważnego czasu pracy. Na czym on polega? Wyjaśniamy. Czytaj więcej »
Zostań ekspertem portalu Infor.pl!
Dołącz do grona ekspertów portalu Infor.pl i zaprezentuj swoją wiedzę milionom użytkowników. Zapraszamy do współpracy wszystkich specjalistów, którzy chcieliby szerzej zaistnieć w świecie Internetu i promować swoją działalność. Czytaj więcej »
ZMIANY PRAWA
Dz. U. z 2023 r. poz. 2568
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego Czytaj więcej »
Dz. U. z 2023 r. poz. 2548
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej Czytaj więcej »
Dz. U. z 2023 r. poz. 2539
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa Czytaj więcej »
Dz. U. z 2023 r. poz. 2529
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów Czytaj więcej »
Dz. U. z 2023 r. poz. 2526
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej Czytaj więcej »
Dz. U. z 2023 r. poz. 2521
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Czytaj więcej »
ZNAJDZIESZ NAS NA

Administratorem Państwa danych osobowych jest: INFOR PL SA z siedzibą pod adresem: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się, pisząc na adres Administratora jak wyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl
Wysyłka newslettera jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: bok@infor.pl.
Reklama: reklama@infor.pl

Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij tutaj

Materiały chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów wyłącznie za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.