Kategorie
Zarząd

Zarząd

Władze spółki:

Prezes Zarządu

Ewa Świstuniuk

Ewa Świstuniuk jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: bankowość i finanse), a także studiów  podyplomowych „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW.

Prokurent:

Beata Rzymowska