REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

AML

Warto wiedzieć

Nawet milion złotych kary. Tych zasad muszą przestrzegać biura rachunkowe

Obowiązek sporządzania i aktualizacji ogólnej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Kontakt z państwem trzecim, skomplikowane transakcje? To powinno zaalarmować biuro rachunkowe

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tych obowiązków księgowość nie może zaniechać

Czy każde biuro rachunkowe ma obowiązek stosowania przepisów ustawy AML?

Zmiany w umowach klientów z biurem rachunkowym. Kiedy i jakie środki bezpieczeństwa stosować?

Jednorazowe rozliczenie PIT. Oto, co musi zrobić biuro rachunkowe

Działalność biura rachunkowego. Jakie obowiązki ma kadra, zarząd czy pracownicy?

Obowiązki biura rachunkowego. Za ich naruszenie grożą dotkliwe kary

KOMUNIKATY

Komunikat nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych

 

Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 

Komunikat nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego 

 

Komunikat nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne 

 

Komunikat nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML 

 

Komunikat nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta 

 

Komunikat nr 36 w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej

 

Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML

Co to jest AML?

AML to skrót od ang. Anti-Money Laundering oznaczający Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
Skrót AML jest stosowany wobec rozwiązań prawnych przyjętych w systemie prawnym danego państwa, których celem jest zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

Działanie tego systemu polega m.in. na zaangażowaniu w AML wielu podmiotów gospodarczych działających zarówno w sferze finansowej, jak i niefinansowej. W Polsce system AML jest regulowany ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.). 

Na podstawie ustawy Biura rachunkowe zostały zaliczone do podmiotów obowiązanych. Niezależnie od wielkości liczby pracowników oraz tego czy obsługują duże spółki czy tylko jednoosobowe działalności gospodarcze. mają m.in. obowiązek wdrożenia i stosowania wymaganych procedur, w szczególności do najbardziej pracochłonnych należy weryfikacja i identyfikacji klientów, oceny ryzyka klientów przed zawarciem umowy, przygotowywania i aktualizowania wymaganych dokumentów, gromadzenia wiedzy o klientach i ich transakcjach oraz ich analizowania.

Mają też obowiązek udziału w szkoleniach, archiwizacji dokumentów AML, zawiadamiania GIIF lub prokuratora w przypadku podejrzeń związanych z przestępstwami prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Procedura AML dla biur rachunkowych

Jak wypełnić obowiązek AML? - biuro rachunkowe

 

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Obowiązek sporządzania i aktualizacji ogólnej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Każde biuro rachunkowe powinno znać i rozumieć ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które może wystąpić w związku z charakterem oraz zakresem prowadzonej przez siebie działalności. Temu celowi służy tzw. ogólna ocena ryzyka. Co ważne dokument ten należy nie tylko sporządzić ale też aktualizować dostosowując go do zmieniających się okoliczności, nie rzadziej niż co dwa lata.

Nawet milion złotych kary. Tych zasad muszą przestrzegać biura rachunkowe

Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub prowadzący księgi podatkowe znajdują się na liście jednostek obowiązanych do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML). Wiąże się to z szeregiem obowiązków, z których nie każde biuro zdaje sobie sprawę

Uproszczone procedury. Kiedy biuro rachunkowe może je stosować?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  przewiduje łagodniejsze reguły identyfikacji i weryfikacji klientów w ściśle określonych przypadkach. Są to okoliczności, w których ryzyko wystąpienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest znacząco ograniczone, jeżeli nie całkowicie wyeliminowane. "Uproszczenie" nie zwalnia biura z obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kontakt z państwem trzecim, skomplikowane transakcje? To powinno zaalarmować biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe ma obowiązek stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, jeżeli zajdą okoliczności świadczące o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. To biuro ocenia czy takie okoliczności zaszły. Ponadto biuro stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa zawsze w przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka, a także gdy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne albo członkiem rodziny takiej osoby, czy jej bliskim współpracownikiem.

REKLAMA

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tych obowiązków księgowość nie może zaniechać

W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu biura rachunkowe mają obowiązek identyfikacji oraz weryfikacji danych klientów, osób upoważnionych do reprezentowania klientów oraz tzw. beneficjentów rzeczywistych. Wobec każdej grupy są stosowane odmienne wymogi identyfikacji i weryfikacji.

Czy każde biuro rachunkowe ma obowiązek stosowania przepisów ustawy AML?

AML (Anti-Money Laundering), to przeciwdziałanie praniu pieniędzy. A odpowiedź na pytanie zawarte w tytule, to TAK, każde biuro rachunkowe ma obowiązek stosować przepisy AML.

Zmiany w umowach klientów z biurem rachunkowym. Kiedy i jakie środki bezpieczeństwa stosować?

Biuro rachunkowe jest zobowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w momencie zawierania umowy z klientem, ale nie tylko. Może być do tego zobowiązane ponownie także wtedy gdy już w trakcie trwania umowy z klientem zajdą okoliczności wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jednorazowe rozliczenie PIT. Oto, co musi zrobić biuro rachunkowe

Do biur rachunkowych niejako "sezonowo" trafiają klienci, którzy potrzebują wyłącznie wykonania jednorazowej usługi. Jest to zazwyczaj rozliczenie roczne PIT. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy wykonując takie jednorazowe usługi biuro rachunkowe musi przeprowadzić takie same, rozbudowane procedury bezpieczeństwa jak w przypadku stałych klientów?

REKLAMA

Działalność biura rachunkowego. Jakie obowiązki ma kadra, zarząd czy pracownicy?

Przepisy AML nakładają obowiązek wyznaczenia w biurze rachunkowym osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo biuro rachunkowe nie ma takiej potrzeby, ponieważ w takiej sytuacji odpowiedzialna jest zawsze ta osoba. 

Obowiązki biura rachunkowego. Za ich naruszenie grożą dotkliwe kary

Biuro rachunkowe nie tylko powinno utworzyć i wdrożyć dokument tzw. procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale też na bieżąco dokonywać weryfikacji i aktualizacji tego dokumentu. Za naruszenie tych obowiązków grożą kary administracyjne.

REKLAMA