Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Unii Europejskiej

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1367 z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 276 - 276 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/1368 z dnia 3 sierpnia 2022 r. ustanawiająca grupę dialogu obywatelskiego w sprawach objętych wspólną polityką rolną i uchylająca decyzję 2013/767/UE

Strony 278 - 278 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1356 z dnia 4 sierpnia 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1357 z dnia 25 maja 2022 r. r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w odniesieniu do przegrzebków zwyczajnych (Pecten maximus) w kanale La Manche

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1358 z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia bardziej proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1364 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów cyjanowodoru w niektórych środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 227 - 227 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1365 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do warunków stosowania nowej żywności olej ze Schizochytrium sp. bogaty w DHA i EPA (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 230 - 230 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1366 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 234 - 234 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1359 z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1360 z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wdrożenia bardziej proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1361 z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do zadań właściwych organów w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania prawodawstwa w ramach wdrażania przepisów dotyczących organizacji uczestniczących w projektowaniu i produkcji statków powietrznych wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym

Strony 127 - 127 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1362 z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do parametrów przyczep do pojazdów ciężarowych w zakresie ich wpływu na emisję CO2, zużycie paliwa, zużycie energii i bezemisyjny zasięg pojazdów silnikowych oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 145 - 145 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1363 z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-D, azoksystrobiny, cyhalofopu butylowego, cymoksanilu, fenheksamidu, flazasulfuronu, florasulamu, fluroksypyru, iprowalikarbu i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 207 - 207 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1352 z dnia 3 sierpnia 2022 r. ustanawiające, odnośnie do roku 2022, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz z tytułu środków obszarowych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 10/22/COL z dnia 26 stycznia 2022 r. uzupełniająca Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. [2022/1353]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222 z dnia 29 sierpnia 2017 r.)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 325 z dnia 20 grudnia 2018 r.)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r.)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/1313 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 198 z dnia 27 lipca 2022 r.)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/1270 z dnia 21 lipca 2022 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 193 z dnia 21 lipca 2022 r.)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/1272 z dnia 21 lipca 2022 r. dotyczącej zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 193 z dnia 21 lipca 2022 r.)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1350 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji dotyczących umowy w sprawie statusu między Unią Europejską a Republiką Macedonii Północnej dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Macedonii Północnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1351 z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5678) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1347 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1348 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 54 - 54 Pobierz pdf