Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy jednolity plik kontrolny a odpowiedzialność biura rachunkowego

Mariusz Palian
Mariusz Palian
Aplikant adwokacki
Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych
Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych
Prowadzenie ewidencji sprzedaży, wypełnianie i składanie jednolitego pliku kontrolnego należą do podstawowych usług oferowanych przez biura rachunkowe./Fot. Shutterstock
Prowadzenie ewidencji sprzedaży, wypełnianie i składanie jednolitego pliku kontrolnego należą do podstawowych usług oferowanych przez biura rachunkowe./Fot. Shutterstock
shutterstock
Najprawdopodobniej z dniem 1 października 2020 roku w życie wejdzie wreszcie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Najprawdopodobniej, ponieważ vacatio legis dla tego aktu prawnego zostało już dwukrotnie wydłużone. Przepisy powinny wejść w życie sześć miesięcy później niż początkowo zakładano i niemal dokładnie rok od daty jego wydania. Pomimo tak długiego okresu wyczekiwania, wiele biur rachunkowych nadal nie jest przygotowanych na zmierzenie się z nowym jednolitym plikiem kontrolnym.

Nowe obowiązki

Jednym z obowiązków budzących najwięcej wątpliwości i obaw biur rachunkowych jest konieczność oznaczania faktur w ewidencji sprzedaży kodami, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, a zwłaszcza oznaczenia ich odpowiednim kodem grupy produktowo-usługowej. Wspomniane obawy wynikają z sankcji przewidzianej z kolei w art. 109 ust. 3h ustawy o podatku od towarów i usług, polegającej na możliwości nałożenia przez naczelnika urzędu skarbowego kary pieniężnej w wysokości 500 złotych za każde błędne oznaczenie zawarte w ewidencji, które pomimo wezwania nie zostanie w terminie skorygowane ani wyjaśnione. Choć powyższa kara może zostać nałożona wyłącznie na podatnika, to osoby prowadzące biura rachunkowe nie mogą spać całkowicie spokojnie.

Polecamy: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

Problem biur rachunkowych

Prowadzenie ewidencji sprzedaży, wypełnianie i składanie jednolitego pliku kontrolnego należą do podstawowych usług oferowanych przez biura rachunkowe. Usługi te prowadzone są w oparciu o dokumentację dostarczoną przez klientów, a więc samych podatników. Biura rachunkowe słusznie obawiają się, że przekazane im faktury sprzedażowe nie będą zawierały kodu grupy produktowo-usługowej, ponieważ nowelizacja przepisów dotyczących jednolitego pliku kontrolnego nie pociągnęła za sobą nowelizacji art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług zawierającego katalog obligatoryjnych elementów każdej faktury. W konsekwencji pomimo obowiązku kodowania faktur w ewidencji sprzedaży, sama faktura takiego oznaczenia zawierać nie musi. Podmiot zewnętrzny świadczący usługi rachunkowo-księgowe może nie być zatem w stanie zakwalifikować faktury do odpowiedniej grupy produktowo-usługowej. Co więcej, nawet w przypadku otrzymania od podatnika faktury oznaczonej kodem grupy produktowo-usługowej, biuro rachunkowe może nie być w stanie zweryfikować poprawności tego oznaczenia.

Powyższy problem wynika przede wszystkim z wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zakwalifikowania danej faktury do danej grupy sprzedaży, ale także z nierzetelności samych podatników. Za przykład może posłużyć sztampowa faktura obejmująca „dostawę towarów zgodnie z zamówieniem nr x z dnia…”. Choć tak wystawione faktury nie spełniają oczywiście wymagań ustawy o podatku od towarów i usług, to ciągle spotykane są w praktyce obrotu. W takim przypadku biuro rachunkowe nie jest w stanie zweryfikować prawidłowości zastosowanych stawek VAT, a tym bardziej nowych oznaczeń bez zapoznania się z dokumentem stanowiącym podstawę wystawienia faktury VAT. To z kolei w najlepszym przypadku wydłuża cały proces i generuje liczne problemy organizacyjne po stronie zarówno przedsiębiorcy, jak i biura rachunkowego.

Odpowiedzialność podmiotu zewnętrznego

Nie budzi żadnej wątpliwości, że na podstawie wspomnianego art. 109 ust. 3h ustawy o podatku od towarów i usług karą 500 złotych za każdy błąd w ewidencji może być ukarany tylko sam podatnik. Przedsiębiorca może jednak co do zasady przerzucić swoją odpowiedzialność na osobę zajmującą się jego księgowością w ramach odpowiedzialności regresowej. Należy bowiem wskazać, że w myśl art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność biura rachunkowego będzie zatem wynikać z ciążącego na nim zobowiązania tj. świadczeniu usług.

Zważywszy na powyższe, kluczowego znaczenia nabierają postanowienia umowy zawartej pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientem, a przede wszystkim zakres obowiązków obu stron oraz ograniczenia czy też wyłączenia odpowiedzialności. Mając na uwadze, iż obowiązki wynikające z Rozporządzenia są zupełnie nowe, wzory umów stosowane przez biura rachunkowe mogą nie odnosić się do powyższego problemu. Taki przypadek nie jest korzystny dla podmiotów świadczących usługi rachunkowo-księgowe, ponieważ wówczas odpowiadają one w myśl art. 472 w zw. z art. 355 §2 kodeksu cywilnego za niezachowanie należytej staranności określanej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Innymi słowy: w przypadku nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej to biuro rachunkowe będzie musiało wykazać, że dochowało najwyższej staranności w prowadzeniu ewidencji i składaniu jednolitego pliku kontrolnego poprzez próby weryfikacji prawidłowości oznaczeń poszczególnych faktur albo oznaczanie ich na własną rękę z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia. Podkreślenia wymaga, że ciężar dowodu w takim przypadku spoczywać będzie nie na podatniku, a właśnie biurze rachunkowym co stawia te ostatnie w jeszcze trudniejszej pozycji.

Wyłączenie odpowiedzialności na podstawie klauzul szczegółowych

Doświadczenie pokazuje, że wzory umów stosowanych przez biura rachunkowe zawierają wiele klauzul ograniczających odpowiedzialność usługodawcy. Należy zatem wskazać, że niektóre z nich są w stanie skutecznie zabezpieczyć interesy biura rachunkowego w kontekście omawianego problemu. Z uwagi na wielość rozwiązań, nad każdą klauzulę ograniczającą odpowiedzialność należałoby pochylić się z osobna. Przykładowo, za skuteczne ograniczenie odpowiedzialności należy uznać klauzulę wyłączająca odpowiedzialność biura rachunkowego za wszelkie kary administracyjne i grzywny nałożone na podatnika przez organy podatkowe czy też ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.

Takie postanowienia umowne mogą spotkać się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem klientów biura rachunkowego, którzy obawiać się będą nierzetelnego świadczenia usług. Należy pamiętać, że przedsiębiorca upatruje w zewnętrznym księgowym eksperta w zakresie rachunkowości i podatków, któremu powierza księgi finansowe swojego przedsiębiorstwa stanowiącego często jedyne źródło jego utrzymania. Co zrozumiałe, przedsiębiorca chce mieć pewność, że wybrane biuro rachunkowe należycie wywiąże się ze swoich obowiązków. Tak drastyczne ograniczenie odpowiedzialności może natomiast skutkować odmową nawiązania współpracy lub jej zerwaniem.

Prawa i obowiązki stron

Mając na uwadze powyższe, zalecanym rozwiązaniem dla biur rachunkowych jest precyzyjne sformułowanie praw i obowiązków stron umowy. Choć powyższą uwagę można uznać za truizm, doświadczenie pokazuje, że wzory umów stosowane przez podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe są niezwykle lakoniczne. Umowa powinna natomiast jasno określać co obejmują zlecone usługi, co pozwala uniknąć wątpliwości i zbędnych przepychanek na etapie dalszej współpracy.

W kontekście omawianego problemu wystarczy wprowadzenie do umowy postanowienia zobowiązującego przedsiębiorcę do przedłożenia biurowi rachunkowemu wszystkich faktur sprzedażowych obejmujących dany okres rozliczeniowy zawierających oznaczenie grupy towarowo-usługowej oraz inne informacje, które zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi należy ujawnić w ewidencji VAT. Pozycja biura rachunkowego może zostać dodatkowo wzmocniona poprzez zastrzeżenie, że świadczy ono usługi w oparciu o otrzymane dokumenty nie weryfikując ich poprawności i rzetelności.

Podsumowanie

Konkludując, przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów dot. jednolitego pliku kontrolnego biura rachunkowe powinny w pierwszej kolejności zabezpieczyć własne interesy, a dopiero w dalszej przygotować na nowe regulacje swoich klientów. Każde biuro rachunkowe powinno przystąpić zatem do niezwłocznego audytu wszystkich umów zawartych ze swoimi klientami oraz wzoru umowy stosowanego obecnie. Jeżeli podmiot świadczący usługi rachunkowo-księgowe nie jest pewny czy powyższe umowy wystarczająco zabezpieczają jego interes, powinien zlecić przeprowadzenie takiego audytu zewnętrznemu ekspertowi. W przypadku wykrycia zagrożenia należy równie niezwłocznie wprowadzić modyfikacje do przyjętego wzorca oraz zawrzeć aneksy do umów z aktualnymi klientami.

Mariusz Palian - aplikant adwokacki

Infor

Polecamy serwis: JPK_VAT

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Biura rachunkowe
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Regulacja (np. certyfikacja) zawodu księgowego. Co myślą sami księgowi?
  Certyfikacja zawodu księgowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży, co podkreśla Ministerstwo Finansów. Przez resort rozważane są trzy scenariusze: pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt. Obecnie trwają prekonsultacje społeczne. A co sądzi o tym sama branża?
  Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu – bezpłatne webinarium 23 sierpnia 2022 roku
  INFORAKADEMIA zaprasza biura rachunkowe na bezpłatne webinarium „Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku. Polecamy!
  Księgowe poszukiwane od zaraz. Powodem Polski Ład
  Księgowe, kadrowe, specjaliści podatkowi to obecnie najbardziej poszukiwane osoby na rynku pracy. Chwilowo można nawet zaryzykować tezę, że więcej firm obecnie poszukuje właśnie tych specjalistów, a nie np. informatyków. Księgowe mogą liczyć na dobre oferty pod kątem organizacyjnym i finansowym. Jedyne oczekiwania pracodawców dotyczą znajomości i umiejętności opanowania Polskiego Ładu i bieżących nowelizacji.
  Biura rachunkowe nie chcą testować KSeF-u
  Zero faktur przesłanych do Krajowego Systemu eFaktur, dwanaście wprowadzonych tokenów – to efekty kilku tygodni testowania KSeF. Księgowi przyznają, że nie mają czasu na to, by zapoznawać się z nowym rozwiązaniem Ministerstwa Finansów.
  Czy księgowi są skazani na nadgodziny? Przemęczeni pracownicy biur rachunkowych myślą o zmianie pracy
  Czy praca w księgowości jest możliwa bez nadgodzin? 60% ankietowanych nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny, a 65% respondentów ma ich co miesiąc przynajmniej 40. 15% pracuje tak dużo, że nadgodzin nawet nie liczy. W praktyce oznacza to, że wiele księgowych co najmniej przez tydzień pracuje… za darmo. Do tego dochodzą ciągłe zmiany w przepisach, galopuje Nowy Ład, a Klienci dokładają swoje. Nic dziwnego, że 58% respondentów w ostatnim czasie myśli o zmianie zawodu.
  Zakaz świadczenia usług księgowych, audytowych i doradztwa podatkowego dla podmiotów rosyjskich od 4 czerwca 2022 r. Umowy trzeba rozwiązać najpóźniej 5 lipca
  Z uwagi na agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, w dniu 3 czerwca 2022 r. Unia Europejska przyjęła już szósty pakiet sankcji i ograniczeń wobec Rosji. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zawiera m.in. zakaz świadczenia - bezpośrednio lub pośrednio - usług rachunkowych, audytowych, księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu rosyjskiego oraz osób prawnych, podmiotów i organów mających siedzibę w Rosji. Zakaz ten obowiązuje od 4 czerwca 2022 r.
  Księgowe perypetie, czyli jak Polski Ład namieszał
  Dzień Księgowego, przypadający na 9 czerwca, w tym roku jest szczególny, ponieważ Polski Ład wywołał spore zamieszanie w branży. Wielu księgowych stanęło przed najtrudniejszym zadaniem - wyjaśnieniem swoim klientom, jak to możliwe, że zarobią więcej, ale w kieszeni zostanie im mniej. Sieć OSCBR drugi rok z rzędu sprawdziła, jakie zabawne sytuacje przytrafiają się w biurach rachunkowych. Wbrew panującym stereotypom, praca w tym zawodzie nie zawsze jest nudna.
  Ponad 3/4 biur rachunkowych chce przywrócenia licencji zawodu księgowego
  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych, zrzeszająca 1700 podmiotów, przeprowadziła badanie na temat licencji zawodu księgowego. Prawie 77% biur rachunkowych uważa, że jej przywrócenie będzie miało pozytywny wpływ na branżę.
  Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
  Oprócz samej treści umowy o świadczenie usług księgowych bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialności biura rachunkowego ma sposób, w jaki jest ona wykonywana. Duża część klientów zainteresowana jest głównie zapisami dotyczącymi ceny, a niekoniecznie dokładnie studiuje treść umowy. Jak kontaktować się z klientem? Jak reagować, gdy klient nie płaci, czy oczekuje usług wykraczających poza umowę? Jak odmawiać klientowi uwzględniania wątpliwych kosztów uzyskania przychodów? Jaką odpowiedzialność może ponieść księgowy pomagając klientom uniknąć płacenia długów, zaciągnąć kredyt na postawie nierzetelnych dokumentów, czy wystawić fakturę lub inny dokument poświadczający nieprawdę?
  Polski Ład - nowa szansa dla polskiej księgowości?
  Polski Ład a księgowość. Czy dobry księgowy może pomóc w amortyzacji negatywnych skutków Polskiego Ładu, a odpowiednie decyzje, obejmujące m.in. przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę, zastosowanie ulgi podatkowej, przesuwanie kosztów czy też wykorzystanie estońskiego CIT-u, przyniosą przedsiębiorcom korzyści? Jak firmy mogą poradzić sobie ze skutkami nowego rządowego programu?
  Biura rachunkowe podnoszą ceny i mają więcej klientów
  Według Krajowej Izby Biur Rachunkowych usługi księgowych podrożały już nawet o 30%, a mimo to branża odczuwa coraz większy napływ klientów. To efekt paniki wywołanej wprowadzeniem Polskiego Ładu, który wszedł w życie nawet pomimo faktu, że organizacje zrzeszające środowiska księgowych zgłaszały do Ministerstwa Finansów zastrzeżenia odnośnie zbyt obszernych przepisów i zdecydowanie zbyt krótkiego czasu na ich wdrożenie w życie.
  Ubezpieczenie dla księgowych i biur rachunkowych
  Zmiany w podatkowo-składkowe w ramach programu rządowego Polski Ład, jakie weszły w życie od początku 2022 roku spowodowały liczne wątpliwości odnośnie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Ewentualne błędy i odpowiedzialność karno-skarbowa księgowych, będą pojawiać się przez najbliższe miesiące, ale także nawet dopiero za kilka lat. To budzi niepokój księgowych, którzy szukając zabezpieczenia przed takim ryzykiem, mogą skorzystać z ubezpieczenia ochrony karno-skarbowej (czy prawno-podatkowej). Systematycznie wzrasta liczba zapytań o taką ochronę. Dziś to różnica, która oscyluje w okolicach 60% w porównaniu z II kwartałem 2021 r.
  Usługi księgowe - rezygnacja z kasy fiskalnej
  Usługi księgowe a kasa fiskalna. Czy podatnik świadczący usługi księgowe, który mimo braku obowiązku stosowania kasy w prowadzonej działalności gospodarczej, dobrowolnie rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży w kasie oraz nie przekroczył kwoty uprawnionej do korzystania ze zwolnienia ze stosowania kasy, może zrezygnować z kasy rejestrującej?
  Czego przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych?
  Większość przedsiębiorców (60%) uważa, że współpraca z biurem rachunkowym może odbywać się zdalnie – wynika z analizy portalu Oferteo.pl. Wśród usług, jakich najczęściej poszukują, jest prowadzenie pełnej księgowości i sporządzanie deklaracji podatkowych.
  Pieniądze dla firm – czy musi być tak drogo?
  Każdy dyrektor finansowy, księgowa, czy właściciel firmy stara się optymalizować koszty obsługi finansowania działalności firmy. Chodzi nie tylko o sam koszt kapitału, a więc cenę kredytu, leasingu, czy faktoringu, ale także o pracę, którą należy wykonać, aby uzyskać finansowanie i je obsłużyć. W wielu przypadkach uzyskanie środków wiąże się z dużym nakładem tak nielubianej „papierkowej roboty”. Podpowiadamy, co można zautomatyzować, żeby odciążyć pracowników księgowości.
  Kongres MKBR w Targach Kielce – udane spotkanie nowoczesnych biur rachunkowych i księgowych
  Ponad 300 uczestników wzięło udział w II Międzynarodowym Kongresie Biur Rachunkowych, który trwał od 26 do 27 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Księgowi wysłuchali ponad 20 wykładów i wzięli udział w 10 różnych warsztatach. To jedyne wydarzenie w Polsce, które daje możliwość rozwoju biurom rachunkowym, a ich właścicielom poznanie narzędzi do wzmacniania biznesu.
  Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?
  Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.
  Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?
  Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.
  Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie
  Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych
  Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?
  Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.
  Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.
  Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.
  Czy księgowość jest kobietą?
  Tak, z pewnością w Polsce, gdzie w odróżnieniu od innych krajów, zawód księgowych został prawie całkowicie sfeminizowany. Czy oznacza to, że w pracy tej lepiej sprawdzają się panie?
  Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.
  Polecamy e-booka "Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.", czyli 11 zmian z krótkim i praktycznym komentarzem ekspertów INFORLEX. Pobierz bezpłatnie.
  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych – merytoryczna wiedza i nowoczesne rozwiązania
  Współczesna księgowość to nie tylko słupki, faktury i żmudne wyliczenia na podstawie dokumentów dostarczanych przez klientów. Biura rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwa szukające rozwiązań, które podwyższą jakość oferty, przyspieszą pracę, ale także sprawią, że usługi świadczone przez księgowe wkroczą na wyższy poziom. Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych, któremu patronuje medialnie Infor.pl.
  Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych
  W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.