reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2021

17 Kwiecień 2021 - 107 dzień roku,

do końca pozostało 258 dni

Imieniny :

Następnego dnia :

Ważne terminy

20 kwietnia 2021 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2021 r. lub I kwartał 2021 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2021 r. lub INF-1
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2021 r.
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w marcu 2021 r. lub w I kwartale 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów

21 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-N – jako jednostki budżetowej i jako organu za I kwartał 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2021 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

22 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST

23 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2020 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów Funduszu Zapasów Interwencyjnych
 • Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez pozostałe podmioty zatrudniające

Zmiany w prawie

22.04.2021

23.04.2021

24.04.2021

27.04.2021

28.04.2021

reklama
reklama
reklama