REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.

N
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodo eius agitur.
Dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone ilekroć chodzi o jego korzyść.
Ne bis in idem crimen iudicetur.
Niech nikogo nie sądzi się dwa razy za to samo przestępstwo.
Nec veniam effuso sanguine casus habet.
Nie ma pobłażliwości tam, gdzie nastąpił rozlew krwi.
Negantis nulla probatio.
Zaprzeczający nie musi nic udowadniać.
Neminem captivabimus nisi iure victum.
Nikogo nie będziemy więzili bez prawomocnego wyroku.
Neminem laedit, qui suo iure utitur.
Nikomu nie szkodzi ten, kto korzysta ze swojego prawa.
Neminem oportet esse sapientiorem legibus.
Nikomu nie przystoi być mądrzejszym od ustaw.
Nemini fraus sua debet patrocinari.
Nikogo nie powinno ochraniać jego oszustwo.
Nemo commodando rem facit eius, cui commodat.
Nikt nie przekazuje na własność swojej rzeczy, gdy ją komuś użycza.
Nemo compellitur contrahere.
Nikogo nie zmusza się do zawarcia umowy.
Nemo condicionis illorum, quibuscum contraxerit, sit ignarus.
Powinno się dobrze znać położenie tych, z którymi zawiera się umowę.
Nemo cum damno alterius locupletior fieri debet.
Nikt nie powinien stać się bogatszym kosztem krzywdy drugiego.
Nemo duarum civitatum civis esse potest.
Nikt nie może być obywatelem dwu państw.
Nemo id ius, quod non habet, amittere potest.
Nikt nie może utracić prawa, którego nie ma.
Nemo invitus compellitur ad communionem.
Nikogo wbrew jego woli nie przymusza się do udziału we wspólnocie.
Nemo iudex in sua causa.
Nikt nie jest sędzią w swojej sprawie.
Nemo iudex sine actore.
Nie ma sędziego bez powoda.
Nemo ius publicum remittere potest.
Nikt nie może odrzucić prawa publicznego.
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam ma.
Nemo potest ad impossibile obligari.
Nikt nie może być zobowiązany do niemożliwego.
Nemo prohibetur pluribus defensionibus uti.
Nikomu nie zakazuje się korzystania z wielu środków obrony.
Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur.
Nikt roztropny nie karze dlatego, że popełniono czyn zabroniony, lecz po to, by go nie popełnić.
Nemo punitur pro alieno delicto.
Nikogo nie karze się za cudze przestępstwo.
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest.
Nikt sam nie może zmienić sobie podstawy posiadania.
Nemo sibi ipse titulum adscribit.
Nikt sam sobie nie przypisuje tytułu prawnego.
Nemo simul actor et iudex.
Nikt nie jest jednocześnie powodem i sędzią.
Nemo simul tenens et dominus.
Nikt nie jest równocześnie dzierżawcą i właścicielem.
Ne quis sit iudex in propria causa!
Niech nikt nie będzie świadkiem we własnej sprawie!
Nihil commune habet proprietas cum possessione.
Własność nie ma nic wspólnego z posiadaniem.
Non est obligatorium contra bonos mores praestitum iuramentum.
Nie jest wiążące przyrzeczenie, złożone wbrew dobrym obyczajom.
Non firmatur tractu temporis, quod de iure ab initio non subsistit.
Nie umacnia się z biegiem czasu to, co prawnie nie istniało od początku.
Non potest commodari, quod usu consumitur.
Nie można oddawać w użyczenie rzeczy zużywalnych.
Non pretii numeratio, sed conventio perficit emptionem.
Nie zapłata ceny, lecz zgoda czyni kupno wiążącym.
Non sunt fructus nisi deductis impensis.
Dochodem jest to, co zostaje po potrąceniu nakładów.
Nulla poena sine culpa.
Nie ma kary bez winy.
Nulla poena sine lege.
Nie ma kary bez ustawy.
Nullum crimen nulla poena sine lege.
Nie ma przestępstwa, nie ma kary bez ustawy.
Nullus describatur reus, priusquam convincatur.
Nikogo nie wolno uznawać za winnego przed skazaniem.
Numquam nuda traditio transfert dominium.
Samo wydanie rzeczy nigdy nie przenosi własności.

REKLAMA