REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2019 poz. 1021

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21)]

Określa się wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Dotychczasowy wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju]

Do dnia 31 grudnia 2019 r. może być stosowany wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, określony w załączniku do rozporządzenia uchylanego w § 3, z tym że nie jest wymagane opatrzenie zawiadomienia pieczątką podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (Dz. U. poz. 538 oraz z 2007 r. poz. 1486).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018.

Załącznik 1. [VAT-21]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 maja 2019 r. (poz. 1021)

VAT-21

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-31
  • Data wejścia w życie: 2019-06-01
  • Data obowiązywania: 2019-06-01
  • Dokument traci ważność: 2021-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA