| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;

5) deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy;

6) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;

7) informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K), o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy.

§ 2.
1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L), których wzory określają załączniki nr 2–12 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

5. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

6. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

7. Wzory informacji, o których mowa w § 1 pkt 7, określają załączniki nr 18–25 do rozporządzenia.

§ 3.
Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy, począwszy od rozliczenia za listopad 2013 r.
§ 4.
Druki formularzy deklaracji sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 2–8 i 11–22 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 280, poz. 1647 oraz z 2013 r. poz. 34 i 728) mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2014 r.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 280, poz. 1647 oraz z 2013 r. poz. 34 i 728).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 939 i 1231.

Załącznik 1. [AKC-4/AKC-4zo]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 października 2013 r. (poz. 1278)

Załącznik nr 1

AKC-4/AKC-4zo

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [AKC-4/A]

Załącznik nr 2

AKC-4/A

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [AKC-4/B]

Załącznik nr 3

AKC-4/B

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [AKC-4/C]

Załącznik nr 4

AKC-4/C

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [AKC-4/D]

Załącznik nr 5

AKC-4/D

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [AKC-4/E]

Załącznik nr 6

AKC-4/E

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [AKC-4/F]

Załącznik nr 7

AKC-4/F

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [AKC-4/H]

Załącznik nr 8

AKC-4/H

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [AKC-4/I]

Załącznik nr 9

AKC-4/I

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 10. [AKC-4/J]

Załącznik nr 10

AKC-4/J

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 11. [AKC-4/K]

Załącznik nr 11

AKC-4/K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 12. [AKC-4/L]

Załącznik nr 12

AKC-4/L

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 13. [AKC-WW]

Załącznik nr 13

AKC-WW

infoRgrafika


 infoRgrafika


 infoRgrafika

Załącznik 14. [AKC-EN]

Załącznik nr 14

AKC-EN

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15. [AKC-ST/AKC-STn]

Załącznik nr 15

AKC-ST/AKC-STn

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [AKC-WG]

Załącznik nr 16

AKC-WG

infoRgrafika


 infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika

Załącznik 17. [AKC-PA]

Załącznik nr 17

AKC-PA

infoRgrafika


 infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 18. [INF-A]

Załącznik nr 18

INF-A

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19. [INF-B]

Załącznik nr 19

INF-B

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [INF-C]

Załącznik nr 20

INF-C

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 21. [INF-D]

Załącznik nr 21

INF-D

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 22. [INF-F]

Załącznik nr 22

INF-F

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 23. [INF-I]

Załącznik nr 23

INF-I

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 24. [INF-J]

Załącznik nr 24

INF-J

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 25. [INF-K]

Załącznik nr 25

INF-K

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »