Kategorie

Akty ujednolicone

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy

z dnia 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych (nr druku 803)

Tekst pierwotny

Projekt dotyczy dodania ust. 7a do art. 84 regulującego instytucję przedawnienia w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w taki sposób, że decyzja zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie może być wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobierano nienależne świadczenie.

Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Wnioskodawca: Rada Ministrów

Data wpływu do Sejmu: 2 sierpnia 2016 r.

Nr kadencji: VIII

Nr druku: 803

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-31

Akty ujednolicone