Kategorie

Akty ujednolicone

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy

z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (nr druku 810)

Tekst pierwotny

Projekt dotyczy umożliwienia prowadzenia przez organizacje pozarządowe nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego rodzinnych domów pomocy oraz mieszkań chronionych.

Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Wnioskodawca: Posłowie

Data wpływu do Sejmu: 19 lipca 2016 r.

Nr kadencji: VIII

Nr druku: 810

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Akty ujednolicone