Kategorie

Akty ujednolicone

Rządowy projekt ustawy

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Tekst pierwotny

Projekt dotyczy wzmocnienia praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będącymi przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw min. poprzez możliwość uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta, wyważanie interesów i zapewnienie słusznej ochrony inwestorowi i wykonawcy, określenie przesłanek uzasadniających zawarcie ugody oraz podniesienie górnego progu wartości przedmiotu

Wnioskodawca: Rząd RP

Data wpływu do Sejmu: 29 grudnia 2016 r.

Nr kadencji: VIII

Nr druku: 1185

Akty ujednolicone