Kategorie

Akty ujednolicone

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy

z dnia 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych

Tekst pierwotny

Pobierz projekt

Projekt dotyczy likwidacji obowiązku opłaty składek ZUS (składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) przez przedsiębiorców.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź przebieg procesu legislacyjnego

Wnioskodawca: Posłowie

Data wpływu do Sejmu: 7 maja 2019 r.

Nr kadencji: VIII

Nr druku: 3487

Akty ujednolicone