| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór deklaracji dla importu towarów dla podatku od towarów i usług, zwanej dalej „deklaracją importową”, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;

2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;

3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego.

§ 2.
Wzór deklaracji importowej stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Deklaracja importowa składana jest naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w § 4, w dwóch egzemplarzach.

2. Naczelnik urzędu celnego potwierdza przyjęcie deklaracji importowej i zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.

§ 4.
Właściwym miejscowo w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów, obliczonym i wykazanym w deklaracji importowej, jest naczelnik urzędu celnego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320.

Załącznik 1. [WZÓR DEKLARACJI IMPORTOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz. 1594)

WZÓR DEKLARACJI IMPORTOWEJ [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1277). Zmiana weszła w życie 20 sierpnia 2016 r. i ma zastosowanie począwszy od rozliczeń podatku z tytułu importu towarów dokonywanego począwszy od 1 września 2016 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »