| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

1) do 10 000 zł – 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

2) ponad 10 000 zł do 50 000 zł – 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

3) ponad 50 000 zł do 100 000 zł – 2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1 500 zł;

4) ponad 100 000 zł – 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

§ 2.
1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

1) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym – 100 zł;

2) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa – 200 zł;

3) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej – 300 zł;

4) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej – 300 zł;

5) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego – 300 zł;

6) skarg na bezczynność organów administracji publicznej – 100 zł;

7) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych – 100 zł.

2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych – 10 000 zł;

2) energetyki – 10 000 zł;

3) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego – 10 000 zł;

4) radiofonii i telewizji – 10 000 zł;

5) publicznego obrotu papierami wartościowymi – 10 000 zł;

6) działalności bankowej – 10 000 zł;

7) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji – 10 000 zł;

8) funduszy emerytalnych – 10 000 zł;

9) funduszy inwestycyjnych – 10 000 zł;

10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych – 8 000 zł;

11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi – 8 000 zł;

12) kasyn gry – 10 000 zł;

13) innych gier losowych i zakładów wzajemnych – 8 000 zł;

14) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych – 8 000 zł;

15) usług pocztowych – 1 000 zł;

16) ochrony osób i mienia – 5 000 zł;

17) usług detektywistycznych – 5 000 zł;

18) obrotu dewizowego – 5 000 zł;

19) prawa celnego – 5 000 zł;

20) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi – 3 000 zł;

21) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej – 1 000 zł;

22) żywności i żywienia – 1 500 zł;

23) geologii i górnictwa – 1 000 zł;

24) kultury, edukacji i wychowania – 1 000 zł;

25) sportu, turystyki i rekreacji – 1 000 zł;

26) utrzymywania czystości i porządku – 800 zł;

27) w pozostałym zakresie – 500 zł.

3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

1) budownictwa i architektury – 500 zł;

2) zagospodarowania przestrzennego – 500 zł;

3) ochrony środowiska i przyrody – 200 zł;

4) gospodarki wodnej – 300 zł;

5) nieruchomości – 200 zł;

6) rolnictwa i leśnictwa – 200 zł;

7) ewidencji ludności i dowodów osobistych – 100 zł;

8) cudzoziemców, paszportów i wiz – 300 zł;

9) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa – 100 zł;

10) kombatantów – 100 zł;

11) własności przemysłowej – 1 000 zł;

12) zobowiązań podatkowych – 500 zł;

13) prawa celnego – 500 zł.

4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.

5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1–5 wpis stały wynosi 200 zł.

§ 3.
Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.
§ 4.
Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.
§ 5.
1. Przy uiszczaniu wpisu – zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu – należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

2. [1] (utracił moc).

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 322) § 5 ust. 2 jest niezgodny z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270; ost. zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 250, poz. 2118) oraz z art. 2 Konstytucji RP. § 5 ust. 2 utracił moc 17 marca 2006 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »