| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy pism procesowych:

1) wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem P – dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza załącznika do pism procesowych zawierającego dane uzupełniające stron oznaczonego symbolem DS, w którym wskazuje się dane kolejnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór pisma zawierającego wnioski dowodowe oznaczonego symbolem WD – dla pisma procesowego w postępowaniu uproszczonym, w którym zgłasza się dowody niewskazane w innych pismach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczonego symbolem OP – dla pisma procesowego zawierającego odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW – dla pozwu wzajemnego w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu wzajemnego w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczonego symbolem SP – dla sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym oraz zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:

1) wzór formularza wniosku o założenie księgi wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAL, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

2) wzór formularza wniosku o wpis w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-WPIS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

3) wzór formularza załącznika zawierającego żądanie wpisu w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAD, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

4) wzór formularza załącznika zawierającego oznaczenie działki ewidencyjnej oznaczonego symbolem KW-OZN, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

5) wzór formularza załącznika zawierającego dane wnioskodawcy lub uczestnika postępowania oznaczonego symbolem KW-WU, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

6) wzór formularza załącznika zawierającego dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego oznaczonego symbolem KW-PP, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Urzędowe formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 1–6 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 9.

2. Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 280 U.

3. Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U.

4. Urzędowe formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 9–12 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 2695 U.

§ 4.
1. Urzędowe formularze pism procesowych wymienionych w § 1 udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych.

2. Urzędowe formularze wniosków i załączników do wniosków wymienionych w § 2 udostępnia się nieodpłatnie w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

3. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, urzędowe formularze udostępnia się w formie umożliwiającej edycję ich treści.

§ 5.
1. Urzędowe formularze, ich wydruki i kserokopie mają format A4.

2. Wydruk komputerowy urzędowego formularza powinien odzwierciedlać strukturę wzoru tego formularza.

3. Do wydruków komputerowych urzędowych formularzy nie stosuje się wymogów określonych w § 3.

§ 6.
Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2012 r.1)

 

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 80, poz. 728 oraz z 2005 r. Nr 80, poz. 704) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 156, poz. 1527, z 2009 r. Nr 29, poz. 189 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 462), które utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381).

Załącznik 1. [WZÓR – P]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – P

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – DS]

Załącznik nr 2

WZÓR – DS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WD]

Załącznik nr 3

WZÓR – WD

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – OP]

Załącznik nr 4

WZÓR – OP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – PW]

Załącznik nr 5

WZÓR – PW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – SP]

Załącznik nr 6

WZÓR – SP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – KW-ZAL]

Załącznik nr 7

WZÓR – KW-ZAL [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – KW-WPIS]

Załącznik nr 8

WZÓR – KW-WPIS [2]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – KW-ZAD]

Załącznik nr 9

WZÓR – KW-ZAD [3]

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – KW-OZN]

Załącznik nr 10

WZÓR – KW-OZN

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR – KW-WU]

Załącznik nr 11

WZÓR – KW-WU [4]

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR – KW-PP]

Załącznik nr 12

WZÓR – KW-PP

infoRgrafika

[1] Załącznik nr 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. poz. 246). Zmiana weszła w życie 13 marca 2014 r.

[2] Załącznik nr 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. poz. 246). Zmiana weszła w życie 13 marca 2014 r.

[3] Załącznik nr 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. poz. 246). Zmiana weszła w życie 13 marca 2014 r.

[4] Załącznik nr 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. poz. 246). Zmiana weszła w życie 13 marca 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »