| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 9 marca 1999 r.

w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, zwaną dalej „Komisją”.
§ 2.
1. Zadaniem Komisji jest uznawanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalanie daty jej rozpoczęcia.

2. Komisja wydaje decyzje na podstawie dokumentów potwierdzających czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej, wykonywanej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także katalogów z wystaw, recenzji, przyznanych nagród i wyróżnień oraz

1) dyplomu ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu lub szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do wykonywanej działalności twórczej lub artystycznej albo

2) wydanego przez właściwe stowarzyszenie zrzeszające twórców lub artystów zaświadczenia o nabyciu w drodze praktyki umiejętności zawodowych.

§ 3.
1. W skład Komisji wchodzą:

1) jako członkowie stali:

a) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki jako jej przewodniczący,

b) przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jako zastępca przewodniczącego,

c) przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

d) przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,

e) przedstawiciel Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność”,

f) przedstawiciel Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców „Forum”,

2) jako członkowie niestali - przedstawiciele właściwych stowarzyszeń zrzeszających twórców lub artystów.

2. Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w pracach Komisji przedstawicieli innych zainteresowanych związków i instytucji oraz rzeczoznawców.

§ 4.
Komisja podejmuje działanie na wniosek osoby zainteresowanej.
§ 5.
1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, zawiadamiając jej członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, z podaniem porządku dziennego posiedzenia.

2. Posiedzeniom Komisji przewodniczy jej przewodniczący albo, z jego upoważnienia, zastępca przewodniczącego Komisji.

§ 6.
Komisja orzeka przy udziale co najmniej trzech członków stałych oraz przedstawiciela zainteresowanego stowarzyszenia spośród członków niestałych.
§ 7.
1. Decyzje Komisji zapadają większością głosów członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Decyzje Komisji podpisuje jej przewodniczący.

§ 8.
Od decyzji Komisji osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Sztuki w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia decyzji.
§ 9.
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Ministerstwo Kultury i Sztuki.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: J. Wnuk-Nazarowa

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »