| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

Na podstawie art. 256 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPF", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPPr", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich wojewódzkich sądów administracyjnych oraz w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Naczelny Sąd Administracyjny udostępnia też nieodpłatnie wzory urzędowych formularzy na swojej stronie internetowej.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony przez osobę fizyczną na urzędowym formularzu, przesyła się stronie formularz w celu jego wypełnienia.

§ 3.
1. Wzory urzędowych formularzy prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych przekazują organom zarządzającym gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.

2. Organy zarządzające gmin mogą odpłatnie rozpowszechniać urzędowe formularze, sporządzone zgodnie z przekazanymi wzorami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku odpłatnego udostępnienia urzędowych formularzy cena jednej strony druku nie może przekraczać kwoty 0,50 zł.

§ 4.
Dokumentami źródłowymi, które w przypadkach budzących wątpliwości mogą potwierdzać przedstawione przez wnioskodawcę dane o jego majątku, dochodach i stanie rodzinnym, mogą być w szczególności:

1) odpisy zeznań podatkowych za ostatnie dwa lata kalendarzowe;

2) wyciągi i wykazy z posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych z okresu ostatnich trzech miesięcy;

3) wypisy z rejestrów urzędowych;

4) odpis aktualnych bilansów;

5) zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwu lat;

6) zaświadczenie o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy wydawane przez właściwą do spraw zdrowia lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE FIZYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 16 grudnia 2003 r. (poz. 2245)

Załącznik nr 1

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE FIZYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE PRAWNEJ LUB INNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE PRAWNEJ LUB INNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »