| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 lutego 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124 poz. 601, Nr 154, poz. 794, z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (Dz. U. Nr 117, poz. 559) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) liczbę osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), ustaloną według stanu:

a) na ostatni dzień miesiąca kończącego okres, za który składana jest deklaracja o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku – dla rozliczenia udziałów gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w trakcie roku podatkowego.

b) na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – dla ostatecznego rozliczenia udziałów, o których mowa w lit. a), za ostatni miesiąc roku podatkowego,”

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Liczbę osób zatrudnionych w wyodrębnionym organizacyjnie zakładzie (oddziale) ustala się na podstawie miejsca świadczenia pracy, określonego w akcie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy, z uwzględnieniem zasad metodycznych statystyki określonych w przepisach szczególnych.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczenia udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zrealizowanych od dnia 1 stycznia 1997 r.

Minister Finansów: w z. J. Kubik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »