| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 13 lutego 1997 r.

w sprawie kwalifikacji osób innych niż lekarz, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą dokonać przerwania ciąży, tworzenia list osób konsultujących oraz sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji.

Na podstawie art. 4a ust. 10 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78. z 199.5 r. Nr 66, poz. 334 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do przeprowadzenia konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą przerwać ciążę są uprawnieni poza lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej:

1) psycholog,

2) pracownik socjalny ze specjalizacją pierwszego stopnia z zakresu pracy socjalnej,

3) położna środowiskowa,

którzy posiadają dobrą znajomość problematyki zdrowia i praw kobiet oraz dostępnych form pomocy socjalnej przysługujących kobietom w związku z ciążą i po urodzeniu dziecka, a także co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.

§ 2.
1. Listę osób, o których mowa w § 1, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji tworzy wojewoda, w sposób zapewniający dostępność terytorialną konsultacji i swobodę wyboru osoby konsultującej.

2. Lista osób uprawnionych do przeprowadzania konsultacji powinna być podana do wiadomości w ośrodkach zdrowia, przychodniach rejonowych, poradniach dla kobiet udzielających świadczeń zdrowotnych kobietom w ciąży, ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach społecznych, do których zakresu działania należą sprawy związane ze zdrowiem i prawami kobiet.

§ 3.
Wyboru osoby lub osób przeprowadzających konsultację dokonuje kobieta ciężarna.
§ 4.
1. Konsultacje odbywają się w miejscu zatrudnienia osób uprawnionych do ich przeprowadzania w wyznaczonych dniach i godzinach podanych do wiadomości.

2. Konsultacje powinny odbywać się w pomieszczeniach dających gwarancję intymności konsultacji.

3. Ośrodki zdrowia, poradnie rejonowe, poradnie dla kobiet udzielające świadczeń zdrowotnych kobietom w ciąży i ośrodki pomocy społecznej obowiązane są udzielać informacji o osobach prowadzących konsultacje, miejscu i czasie prowadzenia konsultacji.

§ 5.
1. Osoba konsultująca wydaje kobiecie ciężarnej zaświadczenie o odbytej konsultacji na temat zamiaru i motywów przerwania ciąży ze względu na ciężkie warunki życiowe, na trudną sytuację osobistą, zawierające dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres osoby konsultowanej, datę przeprowadzenia konsultacji i podpis osoby konsultującej.

2. Osoba konsultująca odnotowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji datę i fakt przeprowadzenia konsultacji. Dokumentacja nie może być udostępniana osobom trzecim,

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »