| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 1998 r.

w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rezerwę środków i limitów na wynagrodzenia, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156), rozdysponowuje się następująco:

1) z rezerwy środków na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych, pomniejszonej o kwoty ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 465) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 566), przeznacza się:

a) dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 50 602 zł na 1 etat od dnia 13 maja 1998 r. dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe,

b) na zwiększenie wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych – 2 844 527 zł,

2) z rezerwy limitów wynagrodzeń dla jednostek gospodarki pozabudżetowej dotowanej przeznacza się 250 171 zł,

3) z rezerwy limitów wynagrodzeń dla jednostek gospodarki pozabudżetowej nie dotowanej przeznacza się 467 791 zł.

2. Środki i limity, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 i 3, według poszczególnych części budżetu i działów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem kalkulacyjnej liczby etatów i terminu ich uruchomienia, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [CZĘŚCIOWE ROZDYSPONOWANIE REZERWY, PRZEZNACZONEJ DO DYSPOZYCJI RADY MINISTRÓW, NA ZMIANY ORGANIZACYJNE W 1998 R.]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 1998 r. (poz. 718)

CZĘŚCIOWE ROZDYSPONOWANIE REZERWY, PRZEZNACZONEJ DO DYSPOZYCJI RADY MINISTRÓW, NA ZMIANY ORGANIZACYJNE W 1998 R.

Wyszczególnienie

Środki i limity wynagrodzeń w zł

Kalkulacyjna liczba etatów

Termin uruchomienia

1

2

3

4

1. PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

CZĘŚĆ 08 MINISTERSTWO FINANSÓW

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

132 518

15

1 sierpnia

CZĘŚĆ 09 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

176 220

20

1 sierpnia

CZĘŚĆ 15 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

49 323

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 17 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

87 720

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 19 MINISTERSTWO ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

111 885

13

1 sierpnia

CZĘŚĆ 21 MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

232 646

15

1 kwietnia

– Główny Inspektorat Kolejnictwa

110 500

13

1 sierpnia

 

76 500

15

1 października

CZĘŚĆ 23 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

40 043

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 28 MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

25 959

3

1 sierpnia

dział 66 – Różne usługi materialne

44 720

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 31 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

99 939

10

1 czerwca

– centrala Ministerstwa

142 770

20

1 sierpnia

– Główny Urząd Geodezji i Kartografii

25 733

3

1 sierpnia

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

175 626

22

1 kwietnia

CZĘŚĆ 32 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

53 691

6

1 sierpnia

CZĘŚĆ 33 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

85 905

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 35 MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

110 416

13

1 sierpnia

CZĘŚĆ 37 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

48 060

6

1 sierpnia

CZĘŚĆ 45 URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Urzędu

39 588

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 46 KRAJOWY URZĄD PRACY

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– jednostki podległe

149 940

30

1 sierpnia

CZĘŚĆ 48 KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

60 315

7

1 sierpnia

CZĘŚĆ 51 GŁÓWNY URZĄD CEŁ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

47.790

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 62 URZĄD NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

154 000

10

1 maja

CZĘŚĆ 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

51 283

6

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/01 WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

8 221

3

1 października

CZĘŚĆ 85/07 WOJEWÓDZTWO BIELSKIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

15 293

3

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/15 WOJEWÓDZTWO CZĘSTOCHOWSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

22 805

5

1 sierpnia

 

10 946

4

1 października

CZĘŚĆ 85/19 WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE

 

 

 

dział 88 – Turystyka i wypoczynek

41 267

6

1 kwietnia

CZĘŚĆ 85/21 WOJEWÓDZTWO GORZOWSKIE

 

 

 

dział 45 – Leśnictwo

12 893

3

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/25 WOJEWÓDZTWO KALISKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

5 477

2

1 października

CZĘŚĆ 85/33 WOJEWÓDZTWO KOSZALIŃSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

13 703

5

1 października

CZĘŚĆ 85/39 WOJEWÓDZTWO LEGNICKIE

 

 

 

dział 45 – Leśnictwo

21 965

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/41 WOJEWÓDZTWO LESZCZYŃSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

5 548

2

1 października

CZĘŚĆ 85/43 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

21 941

8

1 października

CZĘŚĆ 85/49 WOJEWÓDZTWO NOWOSĄDECKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

22 940

5

1 sierpnia

 

8 258

3

1 października

CZĘŚĆ 85/67 WOJEWÓDZTWO RADOMSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

5 476

2

1 października

CZĘŚĆ 85/69 WOJEWÓDZTWO RZESZOWSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

45 705

10

1 sierpnia

 

5 485

2

1 października

CZĘŚĆ 85/79 WOJEWÓDZTWO SUWALSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

5 474

2

1 października

CZĘŚĆ 85/81 WOJEWÓDZTWO SZCZECIŃSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

10 962

4

1 października

CZĘŚĆ 85/87 WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

45 655

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/95 WOJEWÓDZTWO ZAMOJSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

8 254

3

1 października

CZĘŚĆ 86/01 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM

ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

45 143

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/05 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 077

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/15 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 005

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/17 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 189

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/21 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

dział 91 - Administracja państwowa

9.061

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/23 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 403

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/25 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 168

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/35 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

27 110

3

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/39 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 189

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/43 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 403

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/49 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 215

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/73 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

8 991

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/79 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 215

1

1 sierpnia

 

2. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA DOTOWANA

CZĘŚĆ 21 MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

 

 

dział 83 – Kultura i sztuka

27 315

5

1 lipca

CZĘŚĆ 85/15 WOJEWÓDZTWO CZĘSTOCHOWSKIE

 

 

 

dział 83 – Kultura i sztuka

18 442

5

1 września

CZĘŚĆ 85/27 WOJEWÓDZTWO KATOWICKIE

 

 

 

dział 83 – Kultura i sztuka

160 110

30

1 lipca

CZĘŚĆ 85/57 WOJEWÓDZTWO PILSKIE

 

 

 

dział 83 – Kultura i sztuka

44 304

8

1 lipca

 

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA NIE DOTOWANA

CZĘŚĆ 85/21 WOJEWÓDZTWO GORZOWSKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

33 970

6

1 lipca

CZĘŚĆ 85/27 WOJEWÓDZTWO KATOWICKIE

 

 

 

dział 61 – Handel wewnętrzny

72 720

6

1 stycznia

CZĘŚĆ 85/29 WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

 

 

 

dział 89 – Różna działalność

164 600

9

1 stycznia

CZĘŚĆ 85/33 WOJEWÓDZTWO KOSZALIŃSKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

54 210

10

1 lipca

CZĘŚĆ 85/67 WOJEWÓDZTWO RADOMSKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

39 871

7

1 lipca

CZĘŚĆ 85/71 WOJEWÓDZTWO SIEDLECKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

22 698

5

1 lipca

CZĘŚĆ 85/85 WOJEWÓDZTWO TARNOWSKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

53 184

10

1 lipca

CZĘŚĆ 85/87 WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE

 

 

 

dział 45 – Leśnictwo

26 538

5

1 lipca

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »