| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 1 lutego 2001 r.

w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz.1250) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór certyfikatu weryfikacji dostawy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Dyrektor właściwego urzędu celnego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy w formie księgi ewidencyjnej.
§ 3.
1. Dyrektor, o którym mowa w § 2, wyznacza pracownika upoważnionego do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy.

2. Wpisów do księgi ewidencyjnej dokonuje pracownik wyznaczony do prowadzenia ewidencji.

§ 4.
1. Podstawą wpisów do księgi ewidencyjnej są dane zawarte w certyfikatach weryfikacji dostawy.

2. Księgę ewidencyjną przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.

§ 5.
1. Każdy wpis do księgi ewidencyjnej oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji.

2. Wpis w księdze ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

3. Poprawki powinny być dokonywane w sposób czytelny.

4. O dokonanych poprawkach osoba upoważniona do prowadzenia ewidencji sporządza na końcu wpisu adnotację o treści poprawki i jej podstawie, ze szczególnym wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opatruje adnotację podpisem.

§ 6.
Ewidencja wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy powinna zawierać następujące dane:

1) datę wydania certyfikatu weryfikacji dostawy,

2) oznaczenie organu, który wydał certyfikat weryfikacji dostawy,

3) nazwę importera, jego siedzibę i adres,

4) nazwę eksportera, jego siedzibę i adres,

5) nazwę i opis towaru lub technologii,

6) numer kontrolny towaru,

7) ilość i wartość towarów lub technologii,

8) opis ostatecznego wykorzystania towaru lub technologii,

9) numer dokumentu SAD,

10) numer konosamentu, numer listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz towaru lub technologii.

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. (poz. 80)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 9 lutego 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 20 maja 2002 r. na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz.U. Nr 59, poz. 545).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »