| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD),

sporządzone na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 czerwca 2003 r. na Rodos zostało sporządzone Porozumienie dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), w następującym brzmieniu:

Przekład

POROZUMIENIE

dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD)

Sygnatariusze niniejszego porozumienia. Państwa Członkowskie ICMPD, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

Doceniając działania i środki podjęte przez ICMPD

– w celu przyczyniania się do rozwoju nowatorskich, wszechstronnych i zharmonizowanych w skali międzynarodowej rozwiązań w kwestiach migracji w ramach zasad prawnych przyjętych na poziomie międzynarodowym,

– w celu określenia i dalszego rozwoju najlepszych praktyk i standardów mających na celu poprawę sprawności i skuteczności zarządzania przez Państwa migracjami,

– w celu poprawy i usprawnienia współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie polityki migracyjnej i zarządzania migracjami, w tym kontaktów i dialogu pomiędzy krajami pochodzenia, tranzytowymi i docelowymi,

– w celu promowania i rozwoju strategii w zakresie zwalczania i ograniczania nielegalnej migracji oraz przemytu i handlu ludźmi,

– w celu ułatwienia tworzenia równoważnych i wszechstronnych systemów migracji zgodnych z przepisami prawa,

– w celu ułatwienia wymiany informacji na temat danych dotyczących migracji obejmujących informacje o krajach pochodzenia;

Uznając, że Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 r., zmienione i przedłużone w dniu 27 marca 1996 r. oraz w dniu 26 kwietnia 1996 r. wygasa z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

Mając na uwadze, że szereg państw wyraziło zamiar przystąpienia do niniejszego porozumienia;

Mając świadomość, że państwa te są zainteresowane dalszym istnieniem i funkcjonowaniem ICMPD;

W przekonaniu, że ICMPD powinno kontynuować swoją działalność i że w związku z tym pożądane jest zawarcie długoterminowego porozumienia;

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 r., zmienione i przedłużone w dniu 27 marca 1996 r. i w dniu 26 kwietnia 1996 r.,* zmienia się następująco:

1) w artykule 8 akapit 2 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem przystąpienia pozostałych stron do niniejszego porozumienia jest wzajemne zaufanie i wspólnota interesów.”;

2) artykuł 11 uchyla się;

3) artykuł 12 otrzymuje oznaczenie artykułu 11, a artykuł 13 otrzymuje oznaczenie artykułu 12.

Artykuł 2

Porozumienie niniejsze jest otwarte do podpisu przez Państwa Członkowskie ICMPD do dnia 31 marca 2004 r. Wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia 2004 r. w stosunku do tych Umawiających się Stron, które do tego dnia poinformują Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Austrii o spełnieniu przez prawo krajowe warunków wejścia w życie niniejszego porozumienia. Również w stosunku do tych Sygnatariuszy, którzy złożą takie informacje po dniu 30 kwietnia 2004 r., Porozumienie wejdzie w życie z mocą wsteczną od tego dnia.

SPORZĄDZONO na Rodos (Grecja) dnia 25 czerwca 2003 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim.

infoRgrafika

infoRgrafika

 

W imieniu
Republiki Austrii
For the Republic
of Austria

W imieniu
Republiki Bułgarii
For the Republic
of Bułgaria

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

W imieniu
Republiki Chorwacji
For the Republic
of Croatia

W imieniu
Republiki Czeskiej
For the
Czech Republic

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

W imieniu
Republiki Węgierskiej
For the Republic
of Hungary

W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej
For the Republic
of Poland

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

W imieniu
Republiki Słowenii
For the Republic
of Slovenia

W imieniu
Królestwa Szwecji
For the Kingdom
of Sweden

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

W imieniu
Konfederacji Szwajcarskiej
For the
Swiss Confederation

 

infoRgrafika

 

 

 

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 2 grudnia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

* Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 r., zmienione i przedłużone w dniu 27 marca 1996 r. i w dniu 26 kwietnia 1996 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 43, poz. 414.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »