| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Suśle Wzgórza]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH0600192)), obejmujący obszar 27,23 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SUŚLE WZGÓRZA (PLH060019)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 582)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SUŚLE WZGÓRZA (PLH060019)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

302766,57

855513,33

2

302729,39

855462,50

3

302697,12

855415,88

4

302660,59

855389,05

5

302589,82

855342,97

6

302589,52

855337,42

7

302569,23

855323,62

8

302499,61

855284,35

9

302446,62

855288,09

10

302414,31

855287,01

11

302401,36

855220,73

12

302397,40

855160,29

13

302365,60

854976,15

14

302351,75

854899,85

15

302327,40

854732,66

16

302311,67

854644,79

17

302300,58

854568,52

18

302403,31

854569,85

19

302427,75

854572,22

20

302461,79

854620,93

21

302501,74

854669,64

22

302511,98

854671,21

23

302533,87

854697,11

24

302566,24

854734,72

25

302590,90

854766,48

26

302679,72

854892,33

27

302725,32

854954,45

28

302743,51

854966,78

29

302805,52

855061,27

30

302748,72

855091,00

31

302763,21

855119,98

32

302776,47

855164,99

33

302809,15

855247,92

34

302829,03

855285,41

35

302837,98

855320,86

36

302867,57

855381,29

37

302908,97

855476,62

38

302850,81

855493,09

39

302766,57

855513,33


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SUŚLE WZGÓRZA (PLH060019)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SUŚLE WZGÓRZA (PLH060019)

infoRgrafika

Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SUŚLE WZGÓRZA (PLH060019)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SUŚLE WZGÓRZA (PLH060019)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

suseł perełkowany

Spermophilus suslicus

(Citellus suslicus)

osiadła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »