| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 1475) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu ]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu (Dz. U. poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego, a w przypadku nieletniego również sygnaturę akt sprawy;”;

2) po § 35 dodaje się § 35a–35c w brzmieniu:

„§ 35a. W zawiadomieniu o przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948), umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, a w przypadku nieletniego również sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) treść postanowienia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).

§ 35b. 1. W zawiadomieniu o uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę orzeczenia;

3) treść orzeczenia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).

2. W przypadku nieletniego w zawiadomieniu o uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym umieszcza się informacje określone w ust. 1, a także nazwę sądu orzekającego w przedmiocie uchylenia oraz sygnaturę akt sprawy.

§ 35c. W zawiadomieniu o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) treść postanowienia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

§ 2.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »