| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg przyznawanych funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość i sposób przyznawania funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", nagród uznaniowych i zapomóg.

§ 2.

Wysokość nagrody uznaniowej nie może przekroczyć każdorazowo kwoty miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługującego funkcjonariuszowi za miesiąc, w którym nagroda uznaniowa została przyznana.

§ 3.

Dopuszcza się opracowanie zbiorczych wniosków o przyznanie nagród uznaniowych obejmujących wszystkich funkcjonariuszy przewidzianych do ich otrzymania.

§ 4.

Zapomogę można przyznać do wysokości dziesięciokrotności kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w ustawie budżetowej.

§ 5.

1. Zapomoga może być przyznana na uzasadniony wniosek funkcjonariusza lub na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

2. Do wniosku funkcjonariusz lub jego przełożony dołącza dokumenty potwierdzające zawarte w nim uzasadnienie i umożliwiające dokonanie oceny jego sytuacji materialnej.

§ 6.

Podstawę do wypłaty nagród i zapomóg stanowi pisemna decyzja lub lista funkcjonariuszy zatwierdzona przez osoby, o których mowa odpowiednio w art. 176 ust. 3 i 177 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.

§ 7.

Przepisy niniejszego rozporządzenia, w zakresie nagród uznaniowych i zapomóg przyznawanych funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa, stosuje się od dnia 1 lutego 2018 r.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »