| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

Na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie;

2) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych;

3) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

4) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie.

§ 2. [Określenie minimalnych standardów podstawowych usług]

1. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 700).

Załącznik 1. [MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W NOCLEGOWNIACH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ NOCLEGOWNIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 z dnia 27 kwietnia 2018 r. (poz. 896)

Załącznik nr 1

MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W NOCLEGOWNIACH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ NOCLEGOWNIE

KRYTERIA STANDARDU

NORMY

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu,

w godzinach:

od 1 października do 31 marca od 1800 do 800,

od 1 kwietnia do 30 września od 1900 do 700

Forma świadczonej usługi

Tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C

Zakres usług

Umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju

Umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w placówce

Liczba miejsc nie większa niż 100

Liczba osób w pomieszczeniach noclegowych

Nie więcej niż 20 osób w jednym pomieszczeniu

Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu noclegowym

Nie mniej niż 3 m2/osobę.

W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 2 m2/osobę

Wyposażenie pomieszczeń noclegowych

Pomieszczenia noclegowe z co najmniej 1 otwieranym oknem na pomieszczenie lub wentylacją przewidzianą dla pomieszczeń mieszkalnych bez otwieranych okien. Pomieszczenia noclegowe ze swobodnym dostępem do łóżek. Miejsca do spania wyposażone w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc)

Sanitariaty

Urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,

miska ustępowa – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 5 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej

ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia

zabiegów higienicznych

Jadalnia/świetlica

Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi

Magazyn odzieży, bielizny, pościeli

Pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę ubrań

Magazyn środków chemicznych

Wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny

Pralnia

Wydzielone pomieszczenie wyposażone co najmniej w 1 pralkę dla 30 osób

 

Załącznik 2. [MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH]

Załącznik nr 2

MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

KRYTERIA STANDARDU

NORMY

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

Forma świadczonej usługi

Możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C

Zakres usług

Umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju

Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. Umożliwienie prania i suszenia odzieży

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu

Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:

– trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

– trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,

– uczestnictwo w grupach wsparcia.

Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności może być realizowane m.in. przez:

– zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,

– trening gospodarowania własnym budżetem,

– trening prowadzenia gospodarstwa domowego,

– uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

Ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

W porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w schronisku

Liczba miejsc nie większa niż 80

Liczba osób w pomieszczeniach mieszkalnych

Nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu

Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym

Nie mniej niż 4 m2/osobę.

W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2/osobę

Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych

Pomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno, zapewniają swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostęp do szafy

Sanitariaty

Urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,

miska ustępowa – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 5 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych

Kuchnia do sporządzania indywidualnych posiłków

Wydzielone pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne

Jadalnia/świetlica

Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych

Pralnia i suszarnia

Pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób.

W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych

Magazyn odzieży, bielizny, pościeli

Pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę ubrań

Magazyn środków chemicznych

Wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny

Pokój spotkań indywidualnych

Wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych

Pracownia komputerowa

Wydzielone pomieszczenie lub jego część, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu

 

Załącznik 3. [MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI]

Załącznik nr 3

MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

KRYTERIA STANDARDU

NORMY

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

Forma świadczonej usługi

Możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C

Zakres usług

Umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie.

Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju

Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. W miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu

Opieka higieniczna.

Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną

Umożliwienie prania i suszenia odzieży

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych

Zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów

Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej.

Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:

– trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

– trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,

– uczestnictwo w grupach wsparcia

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku. Ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku. W porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób

STANDARD OBIEKTU

Warunki techniczne obiektu

W schronisku zapewnia się:

– dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych,

– w budynkach wielokondygnacyjnych bez dźwigów osobowych – pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia (sanitariaty, jadalnia/świetlica) usytuowane na parterze

Liczba miejsc w schronisku

Liczba miejsc nie większa niż 80

Liczba osób w pomieszczeniach mieszkalnych

Nie więcej niż 6 osób wymagających usług opiekuńczych w jednym pomieszczeniu

Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym

Nie mniej niż 5 m2/osobę

Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych

Pomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno, zapewniają

swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet

pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz

dostęp do szafy.

Pomieszczenia mieszkalne wyposażone w:

– łóżko parterowe, krzesło, szafkę nocną – po 1 sztuce dla każdej osoby,

– stół, szafę – co najmniej jedna sztuka na każdy pokój

Sanitariaty

Sanitariaty wyposażone stosownie do potrzeb osób korzystających z tych pomieszczeń m.in. w:

– urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,

– miskę ustępową – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

– pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,

– umywalkę – 1 dla 5 osób.

Przynajmniej 1 sanitariat (lub jego część) wyposażony w urządzenie

natryskowe, umywalkę i miskę ustępową, dostosowany do potrzeb

osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej

ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość

przeprowadzenia zabiegów higienicznych

Kuchnia

Pomieszczenie do przygotowywania posiłków lub porcjowania i wydawania

Jadalnia/świetlica

Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych

Pralnia i suszarnia

Pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób.

W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych

Magazyn odzieży, bielizny, pościeli

Pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę ubrań

Magazyn środków chemicznych

Wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny

Pokój spotkań indywidualnych

Wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych,

z dostępem do Internetu, które również może pełnić rolę pracowni

komputerowej

 

Załącznik 4. [MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGRZEWALNIACH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ OGRZEWALNIE]

Załącznik nr 4

MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGRZEWALNIACH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ OGRZEWALNIE

KRYTERIA STANDARDU

NORMY

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 1800 do 800 lub przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia

Forma świadczonej usługi

Możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18°C

Zakres usług

Zapewnienie gorącego napoju

Umożliwienie wymiany odzieży

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w ogrzewalni

Liczba miejsc nie większa niż 50

Liczba miejsc siedzących w pomieszczeniach pobytowych

Nie więcej niż dla 25 osób w jednym pomieszczeniu

Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu pobytowym

Nie mniej niż 2 m2/osobę

Wyposażenie pomieszczeń pobytowych

Osoba przebywająca w ogrzewalni ma zapewnione miejsce siedzące w postaci krzesła o łatwo zmywalnej powierzchni

Sanitariaty

Miska ustępowa – 1 dla 20 kobiet oraz 1 dla 30 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 30 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 20 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej

ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość

przeprowadzenia zabiegów higienicznych

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »