| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M. P. Nr 45, poz. 476) w załączniku w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Biuro Audytu Wewnętrznego;”;

2) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) Biuro Kontroli;”;

3) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) Biuro Pomocy Technicznej;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »