| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie turystyki,

sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.

Umowa
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Indii
o współpracy w dziedzinie turystyki

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

pragnąc przyczynić się do rozszerzania przyjacielskich kontaktów między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii,

biorąc pod uwagę znaczenie turystyki dla rozwoju współpracy gospodarczej i kulturalnej oraz lepszego poznania życia, historii i dziedzictwa kulturowego narodów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Indii,

uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki,

biorąc pod uwagę członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy w dziedzinie turystyki, która będzie realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i prawem obowiązującym w każdym z Państw Umawiających się Stron.

Artykuł 2

Umawiające się Strony będą dążyć do upraszczania formalności granicznych i celnych w celu promocji wymiany turystycznej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii.

Artykuł 3

1. Organem właściwym w sprawach realizacji postanowień mniejszej Umowy jest: ze strony polskiej – Minister Sportu i Turystyki,

ze strony indyjskiej – Ministerstwo Turystyki.

2. O każdej zmianie organów, o których mowa w ustępie 1, Umawiające się Strony niezwłocznie poinformują się drogą dyplomatyczną.

Artykuł 4

Umawiające się Strony, w zakresie swoich kompetencji i możliwości, będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi i indyjskimi przedsiębiorcami i organizacjami, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej oraz podejmującymi inwestycje w dziedzinie turystyki.

Artykuł 5

Współpraca, o której mowa w artykule 4, będzie realizowana w szczególności poprzez:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w celu organizacji obsługi turystów;

2) sprzyjanie wymianie specjalistów;

3) pomoc w kształceniu kadr dla turystyki.

Artykuł 6

Umawiające się Strony będą popierać wymianę informacji w następującym zakresie:

1) statystyki turystycznej;

2) programów kształcenia w dziedzinie turystyki;

3) działalności promocyjnej;

4) aktów prawnych i podejmowanych działań w dziedzinie ochrony środowiska i dóbr kultury;

5) aktów prawnych regulujących prowadzenie działalności turystycznej.

Artykuł 7

Umawiające się Strony będą sprzyjać współpracy instytucji prowadzących badania w dziedzinie turystyki oraz wymianie pracowników naukowych specjalizujących się w tematyce turystycznej.

Artykuł 8

Każda z Umawiających się Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego Państwa ośrodków informacji turystycznej drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 9

Umawiające się Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł 10

Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji przez obie Umawiające się Strony.

Artykuł 11

Umowa niniejsza nie narusza praw i zobowiązań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Indii oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

Artykuł 12

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron.

Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o tym fakcie w drodze wymiany not.

2. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 13

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji, najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

2. Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z Umową w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »