| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 1291), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 347);

2) zarządzeniem nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 935).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 347), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 zarządzenia nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 935), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 375)

ZARZĄDZENIE NR 150
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Energii nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 150 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 grudnia 2015 r.

STATUT MINISTERSTWA ENERGII

§ 1. Ministerstwo Energii, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Energii, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087), do spraw objętych działami:

1) energia;

2) gospodarka złożami kopalin.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu i Finansów;

2) Departament Energetyki;

3) Departament Energii Jądrowej;

4) Departament Energii Odnawialnej;

5) Departament Funduszy Europejskich;

6) Departament Górnictwa;

7) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;

8) (uchylony);2)

8a)3) Departament Kontroli i Audytu;

9)4) Departament Nadzoru;

9a)5) Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz;

10) Departament Ropy i Gazu;

11) Departament Spraw Międzynarodowych;

12) Biuro Administracyjne;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Ministra;

15) Biuro Prawne.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu energia zapewniają w szczególności:

1) Departament Energetyki;

2) Departament Energii Jądrowej;

3) Departament Energii Odnawialnej;

4) Departament Funduszy Europejskich;

5) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;

5a)6) Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz;

6) Departament Ropy i Gazu;

7) Departament Spraw Międzynarodowych.

§ 4.7) Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka złożami kopalin zapewnia w szczególności Departament Górnictwa.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

 

 

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2015 r.

2) Przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 347), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2016 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 935), które weszło w życie z dniem 28 września 2016 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »