| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej

Na podstawie art. 201 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) ogłasza się wykazy:

1) zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego wobec sprawców określonych w art. 93c pkt 1–3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.2)), w tym zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, orzeczonego wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 200 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2138 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966 i 1214.

Załącznik 1. [WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C PKT 1–3 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY, W TYM ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO W POSTACI POBYTU W ZAKŁADZIE PSYCHIATRYCZNYM, ORZECZONEGO WOBEC SKAZANYCH ZA PRZESTĘPSTWA SKIEROWANE PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200 § 2 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 września 2017 r. (poz. 865)

Załącznik nr 1

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C PKT 1–3 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY, W TYM ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO W POSTACI POBYTU W ZAKŁADZIE PSYCHIATRYCZNYM, ORZECZONEGO WOBEC SKAZANYCH ZA PRZESTĘPSTWA SKIEROWANE PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200 § 2 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających
w warunkach podstawowego zabezpieczenia

Lp.

Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Liczba łóżek

1

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec

50

2

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, 56-600 Lubiąż

90

3

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie n. Wisłą

75

4

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, ul. Abramowicka 2,
20-442 Lublin

35

5

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Klasztorna 2, 22-463 Radecznica

25

6

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Kuraszew 48, 21-305 Suchowola

46

7

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków

10

8

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cibórz 5, 66-213 Skąpe

6

9

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

45

10

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzec

30

11

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Babińskiego, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

30

12

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Centrum Psychiatryczne w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta

40

13

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

40

14

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

80

15

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom

30

16

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

35

17

Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica”
Sp. z o.o., ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

15

18

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

40

19

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

50 – dla mężczyzn
20 – dla kobiet

20

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza, Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

190

21

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

80

22

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, ul. Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk

20

23

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Gliwicka 33, 44-200 Rybnik

218

24

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

52

25

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

20

26

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

30

27

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork

8

28

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

15

29

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo

18

30

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka”,
ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno

42

31

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, Plac Paderewskiego 1A,
64-000 Kościan

20

32

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna la, 57-300 Kłodzko

35

33

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDISON, ul. Słoneczna 15, 75-642 Koszalin

25

34

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego
Sp. z o.o. we Wrocławiu, Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

8

 

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających
w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia

Lp.

Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Liczba łóżek

1

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, 56-600 Lubiąż

60 – dla mężczyzn

2

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddział Sądowo-Psychiatryczny, ul. Głuska 1,20-439 Lublin

21 – dla mężczyzn

3

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.,
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

81 – dla mężczyzn

26 – dla kobiet

4

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

65 – dla mężczyzn

5

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

35 – dla mężczyzn

10 – dla kobiet

6

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18,
48-140 Branice

75 – dla mężczyzn

7

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

70 – dla mężczyzn

8

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy,
ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

25 – dla mężczyzn

9

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza,
Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

50 – dla mężczyzn oraz 10 przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej

10

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7,
83-200 Starogard Gdański

72 – dla mężczyzn oraz 20 przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej

11

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Gliwicka 33, 44-200 Rybnik

45

12

Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek

60 – dla mężczyzn

13

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

45 – dla mężczyzn

15 – dla kobiet

14

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie n. Wisłą

25 – dla mężczyzn

15

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, ul. Abramowicka 2,
20-442 Lublin

11 – dla mężczyzn

6 – dla kobiet

16

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna la, 57-300 Kłodzko

20 oraz 20 przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej

17

Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

50 – dla mężczyzn

10 – dlakobiet

 

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających
w warunkach maksymalnego zabezpieczenia

Lp.

Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Liczba łóżek

1

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,
ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

32

2

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

75

3

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,
ul. Skarszewska 7, 83-299 Starogard Gdański

70

 

Załącznik 2. [WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TERAPII WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TERAPII WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ

Lp.

Nazwa i adres podmiotu leczniczego

Liczba łóżek

1

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

10

2

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18,
48-140 Branice

30 – dla mężczyzn

3

Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek

30 – dla mężczyzn

4

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza,
pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

30 – dla mężczyzn
10 – dla kobiet

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »